Stockholms Läns Landsting

Landstinget medverkar i miljöklassificering av läkemedel på FASS.se (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 10:57 CEST

Nu kompletteras läkemedelsportalen FASS.se med information om hur läkemedlen påverkar miljön. Projektet är det första i sitt slag i världen. Bakom miljöklassificeringen står en arbetsgrupp där Stockholms läns landsting medverkar tillsammans med Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen LIF, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting.


- Det nya klassificeringssystemet ger läkarna ökade möjligheter för att ta både medicinska som miljömässiga hänsyn i mötet med patienten, säger Åke Wennmalm, miljödirektör i Stockholms läns landsting.
Inledningsvis publiceras miljöinformation för två läkemedelsgrupper; medel mot depression och protonpumpshämmare (medel mot magsår).

- Klassificeringen visar bland annat att det finns skillnader i miljöpåverkan mellan olika antidepressiva läkemedel. Det är en kunskap som framförallt läkemedelskommittéerna ska ha när de värderar vilka läkemedel som bör rekommenderas, säger Åke Wennmalm,

Närmast följer klassificering av ytterligare två produktgrupper; hormoner och antibiotika, där det redan är känt att de kan ha miljöeffekter och där det därför bedömts som viktigt att snabbt komma ut med klassificeringen. Det arbetet inleds nu och beräknas vara klart kring årsskiftet.

För yterligare information, kontakta
Åke Wennmalm, miljödirektör, Stockholms läns landsting, 070-737 38 05