Landstinget i Värmland

Landstinget och Hagfors kommun i gemensamt projekt om närsjukvård

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 16:50 CEST

Fredagen den 7 oktober är den officiella starten för projekt närsjukvård i Hagfors. Det sker i form av en dialogkonferens där ett antal medarbetare från landsting och kommun träffas för att diskutera nuvarande och kommande närsjukvård i Hagfors.

Biträdande landstingsdirektör Hans Karlsson och kommunchef Ulf Torehammar, vilka är projektets uppdragsgivare, deltar i konferensen. Deltagarna i dialogkonferensen kommer att arbeta med behovsinventeringar och ta fram målbilder för framtiden.


Syftet med projektet är att få en mer sammanhållen verksamhet, att bättre kunna tillgodose kompetensbehovet och att utnyttja personalstyrkan så effektivt som möjligt, såväl kvalitativt som ekonomiskt. Detta ska leda till ett utvecklat lokalt samarbete där man inom ekonomisk ram kan tillgodose befolkningens behov av vård, omsorg och rehabilitering.

Projektet ska bedrivas förutsättningslöst och behandla bland annat behovsanalys, motivation, organisationsform, dokumentationssystem och lokaler.

I arbetet finns redan idag en arbetsgrupp med representanter från både Hagfors kommun och landstinget. Projektledare är Ann-Marie Johansson, Landstinget i Värmland och Lars Näsström, Hagfors kommun.

Fredagens dialogkonferens sker i Folkets Hus i Hagfors. Media är välkomna att besöka konferensen.

Kontaktpersoner:
Projektledare Ann-Marie Johansson, tel 070-653 50 76
Projektledare Lars Näsström, tel 054-13 78 56.
Kommunchef Ulf Torehammar, tel 0563-185 00 (vx)
Biträdande landstingsdirektör Hans Karlsson, tel 054-61 41 40