Stockholms Läns Landsting

Landstinget och läkarföreningen: Nu tar vi initiativet kring läkarnas arbetstider (majoriteten)

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 17:29 CET

Landstingsrådet Maria Wallhager och Läkarföreningen Stockholms ordförande Thomas Flodin gläds över den gemensamma tolkningen kring läkarnas arbetstid. Det fortsatt arbetet ska leda till förbättrad tillgänglighet, patientsäkerhet och arbetsmiljö.

- Det är oerhört glädjande att vi har kunnat nå en gemensam tolkning kring det långdragna problemet med läkarnas arbetstid. Nu lägger vi grunden för ett avtal som båda parter kan vara nöjda med. Vi är överens med läkarföreningen om att det fortsatta arbetet samlat ska leda till förbättrad tillgänglighet, patientsäkerhet och arbetsmiljö, säger Maria Wallhager (fp), personallandstingsråd och bitr. finanslandstingsråd.

- Vi är glada över att vi nu är överens med landstinget om att arbetet med att förlägga läkarnas arbetstid så att de stämmer överens med arbetstidslagen ska prioriteras. Olika experiment som rör t.ex. schemaläggning och annat kan därför läggas åt sidan, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.

Wallhager och Flodin presenterade i dag en partsgemensam tolkning kring fortsatt samverkan kring hur samtalen kring läkarnas arbetstider ska fortsätta, tillsammans med bitr. landstingsdirektör Göran Stiernstedt. Bakgrunden är den nya arbetstidslagen som gäller fullt ut från 1 januari 2007, och framför allt bestämmelserna kring veckoarbetstid och 11 timmars sammanhängande dygnsvila.

För vissa verksamheter kan krävas avstegsavtal. Målet är att träffa överenskommelser före årsskiftet. För verksamheter där så ej hinner ske förlängs de gamla avtalen till 31 mars.