Landstinget Sörmland

Landstinget ökar insatserna för de mest sjuka äldre

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:30 CET

Nu börjar de så kallade stimulandsmedlen märkas i landstingets arbete till stöd för de mest sjuka äldre. Samtidigt påbörjas diskussionerna om hur regeringens nya miljardsatsning ska användas.
- Vi får möjlighet att förstärka insatser som redan är igång, säger Hans Tanghöj, chef för Lanstinget Sörmlands närvårdsdivision.

Landstinget Sörmland fick 5,2 miljoner kronor av de medel den förra regeringen avsatt 2006-2007 för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Stimulansmedlen är avsedda för att utveckla och förstärka kommunernas och landstingens insatser inom främst rehabilitering, kost och läkemedelsgenomgångar.

Landstinget har fördelat pengarna i länets tre regioner i samverkan med berörda kommuner. Under januari påbörjades flera nya insatser som alla syftar till att förstärka insatserna för de mest sjuka äldre.

I norra länsdelen har ett geriatriskt team inrättats på Mälarsjukhusets akutmottagning. I teamet ingår sjuksköterskor med geriatrisk kompetens. De tar hand om äldre sjuka direkt när dessa kommer till akuten. Ambitionen är att teamet ska kompletteras med en läkare.

Även ett vårdplaneringsteam med sjuksköterska och paramedicinare har inrättats. Teamet ska ansvara för alla vårdplaneringar. Strokeavdelningen har förstärkts med en dietist för att minska risken för undernäring bland äldre.

I södra länsdelen förstärktes läkarresurserna för patienter i korttidsboende redan vid årsskiftet. I slutet av februari bildas ett mobilt team med läkare och sjuksköterska. Det här är en utvidgning av det projekt med mobil läkare som redan finns. Teamet kommer att utgå från akuten. Vidare satsar man på seniorträning för äldre, läkemedelsgenomgångar i samband med utskrivning från sjukhus och en geriatrisk dietist, som ska arbeta mot geriatriska kliniken, primärvården och kommunerna.

I västra Sörmland förbättras hemsjukvården till de mest sjuka äldre. Ett gemensamt arbete mellan landstinget och Katrineholms kommun har redan inletts. Ett team av läkare och sjuksköterskor från landstinget ska arbeta tillsammans med dietist, rehabiliteringspersonal och vårdpersonal från kommunen.

Vårdcentralen i Flen kommer att förstärkas med en sjuksköterska med inriktning på den aktuella målgruppen. Vidare kommer landstinget och Vingåkers kommun att starta ett arbete för att på sikt kunna öppna en gemensam rehabiliteringsenhet, enligt den modell som redan finns i Katrineholm och Flen.

I januari aviserade regeringen nya satsningar på vården av de äldre. Landstinget Sörmland får 11,8 miljoner kronor och länets kommuner tillsammans drygt 28 miljoner. Enligt regeringens beslut ska pengarna användas till bland annat läkemedelsgenomgångar, demensvård och rehabilitering.

Tillskottet kommer inte som någon överraskning för landstingets närvårdschef Hans Tanghöj.

- Det här var förväntade pengar som ger oss möjlighet att fortsätta och förstärka projekt som redan är igång. Men det är ännu för tidigt att säga exakt hur pengarna ska användas, säger han.

För mer information kontakta:
Hans Tanghöj, divisionschef Närvård
Telefon 016-10 52 95