Stockholms Läns Landsting

Landstinget överväger att införa en egen funktion som Travel manager

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 15:02 CEST

Anne Lindblom tidigare informations –och presschef har fått i uppdrag att före jul ta fram ett förslag till hur en funktion som Travel manager kan utformas centralt i landstinget.

Orsaken är att man på det sättet skall kunna ge bättre service åt de förtroendevalda och de anställda samt få tillstånd en bättre kostnadsuppföljning och på sikt även kunna få fram bättre avtal med reseleverantörer, hotell mm.
Ytterligare upplysningar lämnas av:

Landstingsdirektör Sören Olofsson 08-737 45 00 eller Avdelningschef Anne Lindblom 08/070 – 737 41 18