Landstinget Blekinge

Landstinget satsar i kampen mot rökning och snusning

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 14:40 CET

Varje år uppmärksammas vecka 47 världen över som den tobaksfria veckan. Årets tema är ”tobak i alla former skadar hälsan och miljön”. Inom Landstinget Blekinge pågår en rad satsningar för att fler ska kunna leva ett tobaksfritt liv.

Världshälsoorganisationen, WHO, vill med årets tema rikta uppmärksamheten på att det fortsätter att komma nya tobaksvaror som ger en illusion av att vara säkrare alternativ. WHO vill understryka att det inte bara är rökningen som skadar hälsa och miljö, utan all tobak.

Landstinget Blekinge satsar på gedigna åtgärder för människor som vill ha hjälp med tobaksavvänjning. Sedan den 1 juli i år kostar tobaksavvänjning inom tandvården lika mycket som samma behandling inom primärvården, det vill säga 80 kronor per tillfälle. Tidigare har det kostat närmare 400 kronor per behandlingstillfälle att få hjälp av en tandhygienist att sluta röka.

- Det innebär att fler resurser utnyttjas till arbetet med tobaksavvänjning. Redan sedan tidigare ligger Blekinge i framkanten i landet vad gäller avvänjningsresurser vid vårdcentralerna, säger Inger Kindblad, tobakssamordnare i Landstinget Blekinge.

Alla tobaksavvänjare i Blekinge träffas dessutom två gånger per år för att peppa varandra, utbyta erfarenheter och samtala om ny kunskap och nya forskningsrön inom tobaksområdet.

Andra satsningar från landstinget handlar om att ge utbildningar, dels till skolungdomar, dels till de egna medarbetarna. I år erbjuds alla elever i årskurs fem till nio i Karlskrona och Ronneby kommun att få besök av landstingets tobaksinformatör. Dessutom erbjuds alla arbetsplatser ett besök av Inger Kindblad för ett motiverande samtal om tobak.

- Samtalet handlar om hur vi ska ta upp tobaksfrågor med patienter som röker eller snusar, förklarar Inger Kindblad.