Landstinget Blekinge

Landstinget satsar inför kommande generationsskifte

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:51 CET

Landstinget Blekinge gör nu en rejäl satsning för att säkra tillgången till personal i framtiden. I samband med att landstingsstyrelsen godkände årsredovisningen för 2006 avsattes sammanlagt 49,5 miljoner kronor till åtgärder som ska bidra till trygga den framtida försörjningen av personal.
Under de kommande åren går en stor andel av Landstinget Blekinges medarbetare i pension. Totalt beräknas landstinget behöva anställa cirka 2 300 personer under de närmaste tio åren.

- Tillgång till kvalificerade medarbetare är en avgörande fråga för landstinget. Utan kompetenta medarbetare kan vi inte erbjuda god hälso- och sjukvård. Det är därför oerhört viktigt vi vidtar åtgärder som bidrar till att vi inte hamnar i en situation där vi saknar viktig kompetens, säger personallandstingrådet Kalle Sandström (s).

Tack vare ett positivt resultat i bokslutet för 2006 kan landstinget nu göra en rejäl satsning på åtgärder som ska bidra till att motverka framtida personalbrist.

Landstinget Blekinge har tidigare beslutat om särskilda riktlinjer för hur det kommande generationsskiftet ska gå till. Riktlinjerna innehåller möjligheter för medarbetare att söka särskild avtalspension. Tidigare har erbjudandet gått till den som har fyllt 63 år men nu utökas det till att gälla medarbetare som är fyllda 61 år.

Erbjudandet innebär att medarbetare kan minska sin arbetstid med antingen tjugofem procent, femtio procent eller i särskilda fall hundra procent. Medarbetarna får ansöka om särskild avtalspension och varje fall prövas individuellt.

- Tanken med detta erbjudande är att skapa utrymme för verksamheterna att rekrytera i förtid och öka sysselsättningsgraden. Många medarbetare ser också positivt på möjligheten att trappa ned efter ett långt arbetsliv. Det är glädjande att bokslutet gör det möjligt för oss att utöka erbjudandet så att fler medarbetare kan söka avtalspension, säger Kalle Sandström.

Riktlinjerna gör det också möjligt för landstingets verksamheter att låta nyckelpersoner fungera som handledare för nya medarbetare under en sexmånadersperiod.

- Att medarbetare med stor och långvarig erfarenhet får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper till nyanställda är oerhört viktigt. Inte minst är det viktigt för den nyanställde. Riktlinjerna ska skapa bättre möjligheter just för överföring av kunskaper, säger Kalle Sandström.För mer information

Titel: personallandstingsråd
Namn: Kalle Sandström
Telefon: 0455-73 40 57
Mobil: 0734-47 10 11

Titel: personaldirektör
Namn: Östen Sjösten
Telefon: 0455-73 40 42
Mobil: 0734-47 10 35

Presskontakt

Titel: Informationschef
Namn: Madeleine Flood
Telefon: 0455-73 40 19
Mobil: 0734-47 10 07
E-post: madeleine.flood@ltblekinge.se