Landstinget i Östergötland

Landstinget satsar på utbildning i komplementär medicin

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:55 CET

Ny kurs ger kunskap för hälso- och sjukvårdspersonal.

Ungefär hälften av östgötarna har någon gång provat alternativ till den vanliga hälso- och sjukvården – till exempel akupunktur, kiropraktik eller homeopati. För att möta patienternas intresse satsar landstinget bland annat på en 5-poängsutbildning om komplementär medicin för hälso- och sjukvårdspersonal.

Sedan några år tillbaka har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden lyft upp komplementär medicin som en viktig fråga. Anledningen är förstås att intresset är så stort i befolkningen.

– Att tydliggöra området komplementär medicin är en del av vår strategi, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren. Vi har skärpt kvalitetskraven på de vårdgivare inom komplementär medicin som vi väljer att skriva avtal med, eftersom det är viktigt att metoderna verkligen har dokumenterad effekt.

Två miljoner
Landstinget har dels investerat två miljoner kronor i forskning om komplementär medicin, dels satsat på att öka kunskapen bland hälso- och sjukvårdspersonalen. Bland annat har man ordnat öppna föreläsningar och i september startade en 5-poängskurs i komplementär medicin.

Utbildningen omfattar 200 timmar men går på halvfart. Framåt jul är det dags för ”examen”. Förhoppningsvis kan deltagarna sedan sprida sina kunskaper till andra ute på sina arbetsplatser.

Annorlunda också
– Eftersom vi vill att patienterna ska vara mer delaktiga i sin egen vård måste vi kunna diskutera också annorlunda metoder. Jag tycker att vi bör ha så pass goda kunskaper om komplementär medicin att vi kan bli en bra samtalspartner till patienten, även om metoderna inte finns inom landstingets väggar, säger Anna Kullberg som arbetar med frågorna på landstinget.

Landstinget har köpt in kursen i komplementär medicin från Centrum för komplementärmedicinska studier på Karolinska Institutet. Drygt 50 personer sökte till de 25 platserna. Urvalet gjordes av en arbetsgrupp på landstinget. Deltagarna kommer från verksamheter spridda över hela länet, och de allt ifrån läkare och sjuksköterskor till arbetsterapeuter och kuratorer.


Text: Stina Jordevik