Sectra AB

Landstinget Sörmland beställer digital bild-hantering från Sectra

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 09:19 CEST

IT- och medicinteknikföretaget Sectra har tecknat ett avtal med Landstinget Sörmland om att installera digital bildhantering på landstingets samtliga sjukhus.

Det är Landstinget Sörmlands tre sjukhus, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm samt Nyköpings lasarett som nu får Sectras digitala bildhanteringssystem, PACS. Sjukhusen använder idag Sectras system för administrativ patientinformation (RIS) inom röntgenavdelningarna och utför cirka 140 000 röntgenundersökningar årligen. Installationen av det nya systemet inleds under hösten och röntgenavdelningarna beräknas vara i full digital drift till sommaren 2004.

- Vi valde Sectra bland annat för deras erfarenhet av liknande projekt samt förmåga att leverera i tid och med god kvalitet. Övergången till digital hantering av medicinska bilder i hela Landstinget Sörmland är ett omfattande projekt som kräver noggrann projektledning och bygger på ett stort förtroende mellan kund och leverantör, säger Ante Grubbström, IT-chef vid Landstinget Sörmland.

Med Sectras system kommer, i första etappen, röntgenavdelningarna inom Landstinget Sörmland att kunna arbeta helt utan papper och film. I etapp två kommer övriga kliniker inom Landstinget Sörmland som hanterar medicinska bilder att anslutas till systemet. Genom att remisser, patientdata och röntgenbilder hanteras digitalt skapas ett mer effektivt arbetsflöde. Detta bidrar till en bättre vård. Den remitterande läkaren kan till exempel snabbare få del av remissvar och bilder.

- Genom en helhetslösning med tät integration mellan PACS, RIS och övriga IT-stöd får sjukhusen möjlighet att kunna leva upp till framtidens ökade volymer och krav på tillgänglighet av medicinska bilder, säger Mikael Enblom, verksamhetschef vid Radiologiska kliniken i Eskilstuna och Katrineholm.

- Sörmland är en kund som Sectra haft ett långt samarbete med och att få fortsatt förtroende att vidarutveckla landstingets radiologiska verksamhet är oerhört glädjande, säger Marie Ekström , VD för Sectra Skandinavien.

Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 380 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 20 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta stora länderna i Europa och Fjärran Östern. Besök www.sectra.se/medical för mer information.


För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB,
0705-23 52 27, to-kro@sectra.se

Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB,
013-23 52 09, job@sectra.se

Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se

Sectras verksamhet
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem.

Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 274. Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till 503 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Fr o m den 1 juli noteras Sectra på Attract 40.