Miljöpartiet i Stockholms läns landsting123

Landstinget struntar i vetenskap

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 13:15 CEST

Miljöpartiet ger landstingets tjänstemän bakläxa. Imorgon tas miljöpartiets motioner om "grön rehabilitering" upp i hälso- och sjukvårdsnämnden. Men förslagen har avfärdats på ett så okunnigt och nonchalant sätt att partiet nu begär återremiss.

Miljöpartiet vill att landstinget upphandlar och startar utvecklingsprojekt om "grön rehabilitering" som trädgårdsterapi och hundterapi samt införlivar naprapater och kiropraktorer i den förebyggande hälsovården.

Landstinget avslår kortfattat motionerna med påståendet att grön rehabilitering och naprapati inte är vetenskapligt. Men Sveriges Lantbruksuniversitet planerar just nu en ny utbildning för vårdpersonal inom natur, trädgård och djur. Och naprapater är en legitimerad yrkesgrupp sedan 1998, vilket ställer krav på evidens

- Motionssvaren visar att det finns en enorm okunskap om forskningen på det här området, säger Lena-Maj Anding, mp, gruppledare och ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Vid Alnarp vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) har man sedan 80-talet forskat om hur natur påverkar människors hälsa. Där finns en rehabiliteringsträdgård där man i forskningsprojekt behandlat personer med utmattningsdepression. Utvärderingar visar att cirka 80 procent av personer som varit sjukskrivna i 6 år kunnat återgå i arbete efter att ha genomgått ett 8-veckors rehabiliteringsprogram.

I USA och England har personer med olika funktionshinder, ofta barn, stor hjälp av hundar i sin rehabiliteringsträning. Inom sjukvården i USA finns till och med specialutbildade hundvårdteam som besöker akutsjukvården.

- Sjukskrivna, funktionshindrade, äldre och psykiskt sjuka kan bli friskare och minska sitt medicinberoende, enkelt och miljövänligt, genom gröna terapier, säger Lena-Maj Anding.

Miljöpartiet har i år tagit fram rapporten Grön hälsa och rehabilitering.

Kontakt
Lena-Maj Anding, mp, gruppledare och ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i Stockholms landsting
Tfn: 070-737 44 27

Raymond Wigg, mp, oppositionslandstingsråd
070-737 44 16

Elisabeth Richter, pressekreterare, mp, Stockholms landsting
Tfn: 070-737 45 09

www.mp.se/sll