Stockholms Läns Landsting

Landstinget tar krafttag mot MRSA (v)

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 15:43 CET

Nu vidtar landstinget omfattande åtgärder för att minska spridningen av multiresistenta bakterier (MRSA). Särskilda vårdprogram för sjukhusvård, primärvård och kommunal vård har utarbetats.

- Vi har nu budgeterat 16 miljoner extra för bekämpning av MRSA-infektioner. Pengarna ska gå till förebyggande insatser genom två särskilda mottagningar som inrättats vid Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset. Avsikten är att förbättra omhändertagandet av patienterna och genomföra smittspårning och kontroller. Vi har också beslutat att patienter som besöker MRSA-team i öppen vård ska befrias från patientavgift, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v)
Sjukvårdslandstingsråd
Tel. 070 - 737 41 17