Stockholms Läns Landsting

Landstinget utreder funktionen Travel manager

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 15:32 CEST

Stockholms läns landsting ska utreda hur en funktion som s k Travel manager kan utformas centralt i landstinget. Beslutet följer på en tidigare utredning, som sett över landstingskoncernens rutiner och kostnader för resor, konferensverksamhet, representation m m.

En funktion som Travel manager kan skapa grunden för samordningsfördelar, samt bättre kostnadsuppföljning och högre effektivitet. Samtidigt kan både förtroendevalda och anställda erbjudas en bättre service. På sikt är målet även att Landstinget ska kunna teckna bättre avtal med reseleverantörer, hotell m m.

Landstingets tidigare informations- och presschef, Anne Lindblom, har fått uppdraget att före jul ta fram ett förslag till hur Travel Manager-funktionen kan utformas.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Landstingsdirektör Sören Olofsson 08-737 45 00 eller Avdelningschef Anne Lindblom 08/070 – 737 41 18