Fasticon

Landstinget Västernorrland outsourcar med nytt grepp hela sin Fastighetsdrift

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 11:20 CET

Landstinget Västernorrland genomför nu en outsourcing av fastighetsdriften för samtliga sjukhus och vårdcentraler i länet vilket berör ca 70 personer. Syftet är att nå betydande kostnadsbesparingar med bibehållen kvalité. Ett förfrågningsunderlag finns ute just nu och förhoppningen är att marknaden ska visa stort intresse.

Landstinget har höga målsättningar när det gäller energibesparing. En nyhet i detta arbete är att samordna en traditionell driftentreprenad med krav inom energioptimering. Fördelen med detta är samma entreprenör ansvarar för drift, felavhjälpande underhåll och energioptimering.

I upprättandet av förfrågningsunderlaget har den nya Aff-mallen energioptimering tillämpats vilket har blivit en första test av mallen i praktiskt bruk.

Fasticon medverkar som projektledare i hela processen, från strategiska analyser, upprättande av förfrågningsunderlag, genomförande av upphandlingsprocess och utvärdering av anbud.

   - Med sina erfarenheter inom fastighetsförvaltning och outsourcing samt genom sin medverkan i framtagandet av Aff-mall Energioptimering har Fasticon varit ett stort stöd i processen säger Per-Erik Bergman, fastighetsingenjör på Landstinget Västernorrland och ansvarig för outsourcingen.

   - Det är roligt att så snabbt efter lanseringen av Aff-mall Energioptimering kunna testa denna spännande idé i praktisk tillämpning. Jag tycker det är ett intressant gränssnitt att ge en entreprenör ansvar för både drift, felavhjälpande underhåll och energioptimering säger Per Ollas, Fasticon extern projektledare för uppdraget.
 

För ytterligare information, kontakta:
Per Ollas, telefon 08-556 706 04
per.ollas@fasticon.se eller

Jahn Wahlbäck, vd, telefon 08-556 706 11
jahn.wahlback@fasticon.se

Fasticon är ett konsultföretag specialiserat mot fastighetsföretagande och fastighetsförvaltning.
Fasticon har i dag ett 25-tal anställda med huvudkontoret i Stockholm och regionkontor i Växjö och Malmö. Fasticon är ett företag i Fasticongruppen.