Riksförbundet Cystisk Fibros

Landstinget Västmanland stöder nöjesresor inte resor med vårdinnehåll

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 12:05 CEST

Pressmeddelande: 2012-10-11 Kroniskt sjuka: Landstinget Västmanland stöder nöjesresor, inte resor med vårdinnehåll Riksförbundet Cystisk Fibros har fått avslag från Landstinget Västmanland på en ansökan om resebidrag till en barnfamilj. Landstingets motivering är att landstinget enbart ger anslag till rekreationsresor och inte till utbildnings- och behandlingsresor. ”Vi är ytterst förvånade över att landstinget väljer att använda skattebetalarnas pengar till rekreationsresor och inte till behandlingsresor utomlands” säger riksförbundets ordförande Lars U Granberg. Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) arrangerar sedan många år en höstresa till ett varmt land för en grupp barn med cystisk fibros och deras familjer. Detta för att de lättare ska klara den långa vintern utan allt för många infektioner som innebär risk för sjukhusvård. Resan höjer de sjukas livskvalitet, men kan också innebära besparingar för samhället. Den som har cystisk fibros måste utföra egenbehandling flera gånger per dag, alla veckans dagar hela livet, vare sig man är på resa eller inte. I den ingår sjukgymnastik. På RfCFs resa finns därför sjukgymnast med som stöd, för att leda övningar och för att ge ytterligare tips och råd. Resorna är de enda som anordnas för personer med cystisk fibros. De är mycket uppskattade. För att så många som möjligt ska ha råd att delta är de subventionerande. För detta syfte söker RfCF bidrag från de deltagandes hemmalandsting. Västmanlands landsting avslog RfCFs ansökan om resebidrag med motiveringen att ”landstingets anslag är avsett för rekreationsvistelse, detta läger är inriktat på kontakt med specialistsjukgymnast och utbildning i att hantera sin sjukdom”. Västmanlands landsting stöder alltså svårt sjukas semesterresor istället för resor som höjer deras livskvalitet och samtidigt minskar samhällets vårdkostnader. Riksförbundet Cystisk Fibros är mycket förvånad över denna prioritering. Riksförbundet Cystisk Fibros (För bakgrundsfakta, se nedan) Bakgrundsfakta Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en handikapporganisation för personer med cystisk fibros (CF) och deras anhöriga. Förbundet samarbetar med specialistteam på CF-centra på universitetssjukhusen i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund. Cystisk fibros Cystisk fibros har alltid varit en allvarlig sjukdom. För inte alltför många år sedan innebar denna sjukdom en tidig död. Sjukdomen är ärftlig och går inte att bota. Patienter med CF är att betrakta som multisjuka, dels för att cystisk fibros i sig medför symtom på många av kroppens organ men också för att CF medför flera svåra följdsjukdomar som t.ex. astma och diabetes. Daglig egen behandling Personer med CF har att utföra minst två timmars behandling (slemlösande inhalationer, andningsgymnastik, rengöring av apparatur och periodvis intravenös tillförsel av antibiotika) varje dag - alla dagar - för att försöka motarbeta de ständiga lunginfektioner som oundvikligen leder till försämring och så småningom till behov av lungtransplantation. Trots denna intensiva behandling studerar och eller arbetar dessa personer i nästan samma utsträckning som friska individer. För att de skall klara av en sådan krävande behandlingsregim i hemmet, så krävs det en mycket tät och lättillgänglig kontakt med läkare vid CF-centret. Antalet patienter med CF har tack vare en intensiv behandling, och därmed förbättrad överlevnad, ökat. Presskontakt: Kristina Radwan 070-459 47 41 Förbundsordförande Lars U Granberg 070-530 42 09