Stockholms Läns Landsting

Landstingets bemötandepris: "Händelsriken" får pris för habiliteringsarbete

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 10:35 CET

Händelserikena Korallen och Lagunen, som är verksamheter inom Handikapp & Habilitering, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, har tilldelats Stockholms läns landstings Bemötandepris 2009.

Priset är avsett att uppmuntra och belöna initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättningar och ökar den fysiska och kommunikativa tillgängligheten till landstingets olika verksamheter. Priset, som delades ut vid landstingsfullmäktiges sammanträde på tisdagen, består av ett diplom, en statyett och en prissumma på 100 000 kronor.  

Händelserikena Korallen och Lagunen riktar sig till personer med omfattande och ofta flera funktionsnedsättningar – de som har störst behov av en speciell miljö och en speciell pedagogik. Korallen tar emot barn upp till 12 år och Lagunen ungdomar och vuxna. Händelserikena erbjuder lustfyllda sinnesupplevelser i en miljö, som stimulerar till utveckling, ger tillfälle till kommunikation och samspel utan krav på prestation.

Juryn skriver att Händelserikena Korallen och Lagunen får priset "för sitt stora engagemang och arbete med att ge varje person möjlighet till utveckling på dennes villkor. Personalen arbetar ständigt med att finna medel, som skall väcka lusten att använda kroppen och sinnena så att personen känner att hon/han kan påverka sin omgivning i sin egen takt. All tillgänglig och möjlig teknik används och sökandet efter nya möjligheter pågår ständigt. Personalens utgångspunkt är att varje person är unik, viktig och värdefull."

Två hedersomnämnanden
Två verksamheter fick speciella hedersomnämnanden. Det ena går till AB Stockholmstolkarna, som förmedlar teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och vuxendövtolkar åt Stockholms läns landsting. Stockholmstolkarna gör möten mellan hörande och döva/dövblinda/vuxendöva möjliga genom att förmedla samtalen mellan dem.

Det andra hedersomnämnandet tilldelas Heminstruktörerna för syn och hörsel, Närrehabiliteringen Tiohundra AB i Norrtälje. De arbetar med personer som har syn- och hörselnedsättning. Heminstruktörerna ger stöd och träning i hemmet, så att vardagen fungerar. Träningen och uppföljningen görs i samarbete med syn- och hörcentralen.

Bemötandepriset instiftades år 2005. Till årets pris hade 18 olika verksamheter nominerats.

För mer information, kontakta
Roine Johansson, kanslichef, Landstingsstyrelsens förvaltning, Stockholms läns landsting, tel 08-737 30 64
Anders Fridell, presschef,  Landstingsstyrelsens förvaltning, Stockholms läns landsting, 070-737 42 02