Landstinget i Jönköpings län

Landstingets budget på nätet

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:06 CEST

Nu är Landstingets budget 2005 och flerårsplan 2006–2007 fastslagen av landstingsfullmäktige.

I Landstingets budget och flerårsplan kan du läsa om de olika verksamhetsområdenas uppdrag, visioner och strategiska mål. Den visar också vilka ekonomiska ramar som finns.
– Årets budget uppnår de ekonomiska målsättningarna om en god hushållning, säger Kristina Bertov, Landstingets budgetchef.
Prioriterade områden
Några verksamhetsområden är högprioriterade och behöver extra resurser. Det gäller dialys, läkarrekrytering till primärvården, läkarutbildningsprogrammet samt hemsjukvård och äldrevård. Dessa områden får dela på 23 miljoner kronor.

Pengar till psykiatrin
I samband med kompletteringsbudgeten för 2004 reserverade landstingsfullmäktige sex miljoner kronor för insatser inom psykiatrin. Barn- och ungdomspsykiatrin får huvuddelen av denna pott, fem miljoner kronor.

Förändringar inom ramarna
I övrigt ska utvecklingsarbetet för en effektivare vård fortsätta, med fokus på processer, användning av IT-stöd och en omfördelning av mer vårduppgifter från sluten till öppen vård. Detta ska ske utan utökade ekonomiska resurser.
Landstingets budget 2005

Landstingets budget 2005

Landstinget i Jönköpings län
Uppdaterad 2004-07-01, Olov Hall, Informationsavdelningen, Landstingets kansli
E-post: olle.hall@lj.se