Jämtlands Läns Landsting

Landstingets budgetprocess i intensiv fas

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 12:20 CEST

Under gårdagen lämnades förvaltningarnas underlag i budgetprocessen in till landstingsdirektören. Nu vidtar ett intensivt arbete med att ta fram ett budgetförslag för 2004.

- Jag vill betona att de underlag jag nu fått in från förvaltningarna är just underlag och inga förslag, säger landstingsdirektör Charlotte Wäreborn Schultz. Det är alltså inga slutliga siffror och följaktligen inte de siffror som våra politiker ska ta ställning till.

De underlag som lämnats in är resultat av ett internt budgetarbete inom förvaltningarna. Nu startar arbetet med att studera förvaltningarnas underlag och utifrån dessa i dialog med förvaltningarna ta fram landstingsdirektörens budgetförslag. Detta kommer att presenteras för landstingsstyrelsen den 10 november, för att sedan beredas av de politiska partierna innan slutgiltig budgetfördelning beslutas vid fullmäktige 25-26 november.

- Jag kan i dagsläget inte säga någonting om hur budgetförslaget för 2004 kommer att se ut, säger Charlotte Wäreborn Schultz. Jag måste för att få en helhetsbild studera underlagen grundligt och föra ytterligare dialog med förvaltningarna innan jag kan bedöma vilka bearbetningar som kommer att göras.

För ytterligare information:
Jan Rönngren, förvaltningschef landstingets kansli, 063 - 14 75 76
Anna-Lena Högström, informatör, 063 - 14 75 67, 070 - 638 84 37