Vägverket

Landstingets chaufförer kör effektivt

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:40 CET

Transportservice, en enhet inom Landstinget i Jönköpings län, har utbildat 22 chaufförer i EcoDriving som ett led i sitt miljöarbete.
- Miljöarbete är en viktig del i vår verksamhetsutveckling, säger Hans Svendsen, chef för Landstingets transportservice.

Transportservice som sköter i princip alla Landstingets transporter i länet kör cirka 170 000 mil per år och förbrukar drygt 190 000 liter bränsle. Ett halvår efter utbildningen var bränsleförbrukningen sex procent lägre jämfört med samma period året innan. Det innebär en minskning av bränsleförbrukningen med ca 5 700 liter. Projektet har genomförts i samarbete med Vägverket Region Sydöst.

Fakta
Resultat lägre förbrukning vid utbildningstillfället 10 %
Resultat lägre förbrukning 6 månader senare 6 %
Bränslebesparing ca 5 700 liter per år
Ekonomisk vinst ca 45 000 kr
Miljövinst koldioxid 14 800 kg

Erfarenheter
Transportservices erfarenheter visar att sparsam körning, EcoDriving, är ett bra sätt att arbeta med miljöfrågor i transportföretag, det är tydligt kopplat till verksamheten och det är lätt att visa på de positiva effekterna av utbildningen.
- Utbildningen är en av få vidareutbildningar som riktas till chaufförer, den ger också tillfälle att satsa på personalen och göra ett gemensamt projekt. En lärdom av projektet är att det är viktigt att tänka igenom hur uppföljningen av bränsleförbrukningen ska göras och hur chaufförerna ska motiveras att fortsätta köra effektivt, understryker Krister Wall, miljöansvarig på Vägverket Region Sydöst.

Kontaktpersoner:
Hans Svendsen, Transportservice, tfn 036- 32 11 05 eller 070- 561 24 80
Krister Wall, Vägverket, tfn 036 – 19 22 65 eller 070 – 529 22 65.