Örebro Läns Landsting

Landstingets kulturstipendiater 2005 utsedda

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 14:02 CEST

Fyra olika kulturformer. Familjeteater, författande och översättning, dokumentärfilm samt måleri är de olika kultur- och konstformer som representeras av årets kulturstipendiater.

Regionpolitiska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 oktober enhälligt att 2005 års kulturstipendium tilldelas:

* Johan Gille och Jenny Gille, Lerbäck
* Sirwan Karvani, Örebro
* Maria Rinaldo, Peter Rinaldo och Enar Karlsson, Hällefors
* Pär Strömberg, Örebro

– Årets kulturstipendiater representerar fyra olika konst- kulturformer, alla lika intressanta och angelägna, säger Ewa Viktorsson, ordförande i Regionpolitiska nämndens kulturberedning. – Genom kulturstipendierna vill vi stimulera enskilda människors engagemang inom kulturområdet.

Stipendiesumman 60 000 kronor fördelas på fyra stipendier om 15 000 kronor vardera. Utdelningen äger rum 22 november i samband med landstigsfullmäktiges sammanträde den 22-23 november.

Örebro läns landsting delar sedan 1964 ut kulturstipendier till mottagare bosatta inom Örebro län eller som i sin kulturella gärning har anknytning till länet. Stipendium kan tilldelas grupper eller enskilda personer som stöd för insatser inom litteraturens, bildkonstens, musikens, dansens, teaterns, konsthantverkets, filmens, fotografiets eller folkbildningens område eller inom annat område som är av betydelse för länets kulturliv.

Motiveringar

Regionpolitiska nämnden anför följande motivering till sitt beslut att till kulturstipendiat 2005 utse:

Johan Gille och Jenny Gille, Lerbäck
Johan och Jenny Gille har på kort tid lyckats etablera Lerbäcks Teater till en sommarscen för familjeteater och skapa produktioner som underhåller en publik i alla åldrar.
Johan och Jenny Gille har skapat ett forum för barn och ungdomar i närområdet där de ges möjlighet att vara med i arbetet i en professionell ensemble.

Lerbäcks Teater gjorde sommaren 2004 en mycket uppskattad familjeteater med ”Rasmus på luffen”. Sommaren 2005 spelades ”Robin Hood” som också den lockade en stor publik. Båda uppsättningarna har gjorts med professionella skådespelare samt en grupp duktiga
barnskådespelare som tillsammans skapat familjeteater med hög kvalitet.

I samarbete med Lerbäcks hotell har Lerbäcks Teater också utvecklat teater för deckarintresserade. Det har resulterat i föreställningen ”Mord på Lerbäcks hotell” som spelats trettiosex gånger under våren 2005. Samarbetet fortsätter med ”Maskeradmordet på Lerbäcks hotell” som ska spelas under hösten. Arbetet kan ses som ett gott exempel på projekt där besöksnäring och kulturverksamhet berikar varandra.

Johan och Jenny Gille har med sitt engagemang och arbete visat att en teatersatsning på en liten ort skapar inte bara samarbete och utveckling i lokalsamhället utan också har betydelse på kommunal nivå och skapar ett regionalt mervärde.

Johan Gille och Jenny Gille tilldelas 2005 års kulturstipendium som uppmuntran och stöd för det arbete de gjort med att etablera Lerbäcks teater till en sommarscen för barn- och familjeteater.

Regionpolitiska nämnden anför följande motivering till sitt beslut att till kulturstipendiat 2005 utse:

Sirwan Karvani, Örebro
Sirwan Karvani är författare och översättare. Han har som författare skrivit både poesi och prosa. Han har översatt ett tjugotal böcker från svenska till sorani. Han har framförallt översatt barn- och ungdomsböcker som blir lästa av soranitalande barn i Sverige och förstås barn
i Kurdistan.

Ulf Stark och Annika Holm är några av författarna som Sirwan Karvani översatt. Han har också översatt författare med anknytning till Örebro län som t ex Ingegerd Zetterlunds bok om elefanter samt flera av Monica Zaks böcker som ”Spöken från hela världen” och ”Vampyrens tunga”.

Sirwan Karvani kommer från Irakiska Kurdistan och kom till Sverige i slutet av 80-talet. Han började omedelbart att lära sig det svenska språket och intresserade sig för att översätta böcker. Idag är detta arbete en brygga mellan svensk barnlitteratur och lästörstande barn i den kurdisktalande världen. Sedan början av 90-talet bor han med sin familj i Örebro.

Sirwan Karvani tilldelas 2005 års kulturstipendium som stöd och uppmuntran för sitt författarskap och sitt arbete som översättare.

Regionpolitiska nämnden anför följande motivering till sitt beslut att till kulturstipendiater 2005 utse:

Maria Rinaldo, Peter Rinaldo och Enar Karlsson, Hällefors
Maria Rinaldo, Peter Rinaldo och Enar Karlsson utgör gruppen Documentary Group, som arbetar med att göra dokumentärfilm. De är alla verksamma i Hällefors kommun och tar i sina filmprojekt ofta utgångspunkt i verkligheten utanför storstaden.

Documentary Group har arbetat framförallt för TV där de som dokumentärfilmare försökt belysa samtiden med ett djup och på ett betraktande sätt. Flera av deras filmer speglar livet och verkligheten för personer som bor och lever i Örebro län.

2002 fick Maria Rinaldo Örebro läns filmpris ”Filmfoten” för filmen ”Glesbygdspolka” som handlade om människorna i Bredsjö. 2004 tilldelades Maria och Peter Rinaldo på nytt ”Filmfoten” för dokumentärfilmen ”I Guds namn” som handlade om hur religionen användes i folkmordet i Rwanda.

I ett kommande projekt för SVT arbetar gruppen med ett tema om människor i glesbygd där man vill belysa de positiva krafter som finns i området runt Hällefors och den målmedvetna satsning på kultur som gjorts i Hällefors.

Maria Rinaldo, Peter Rinaldo och Enar Karlsson tilldelas 2005 års kulturstipendium som uppmuntran och stöd för det dokumentärfilmarbete gruppen gör.

Regionpolitiska nämnden anför följande motivering till sitt beslut att till kulturstipendiat 2003 utse:

Pär Strömberg, Örebro
Pär Strömberg är konstnär med rötter i Örebro. Han arbetar med måleri och tar sin utgångspunkt i landskapet som idé.

Pär Strömberg är utbildad vid Kävesta folkhögskola, Örebro konstskola samt vid Gerrit Rietveld Akademie i Amsterdam, Holland. Han har återkommande varit gästlärare vid Örebro konstskola och ställt ut sin konst på Örebro läns museum, Örebro Konsthall och Galleri Karlslund. Under våren 2006 finns hans konst på Galleri Örsta och under sommaren ställer han ut på Örebro Konsthall.

Pär Strömberg skriver själv om sin konst att ”Jag är influerad av fotografi och film och människors relation till naturen. Jag försöker komma nära en idé av vad landskapet egentligen står för. Jag ser mitt måleri som en förlängning av ett stycke tid, ett sätt att visa och väcka minnen, drömmar, lust, kärlek, ondska och hat.”

Pär Strömberg tilldelas 2005 års kulturstipendium som erkänsla för ett spännande och intressant konstnärskap och som stöd för kommande utställningar.


För frågor, kontakta
Ewa Viktorsson, ordförande i Regionpolitiska nämndens kulturberedning, 070-652 80 37