Vårdalliansen Västernorrland

Landstingets ledande politiker träffar i dag Landshövdingen och representanter från Länsstyrelsen.

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 14:04 CET

Landstingets ledande politiker inbjuder i dag för första gången under mandatperioden Landshövdingen med representanter från Länsstyrelsen för överläggningar om länets utveckling. Mötet inleds med överläggningar kl 16:00 och avslutas med en middag.

Landstinget har stor betydelse för länets utveckling. En nära dialog med länsstyrelsen är därför av stor vikt för medborgarna i Västernorrland.

 - Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården är en nyckelfråga för god vård i hela länet och en av våra utmaningar, sägerPer Wahlberglandstingsstyrelsens ordförande.

Närvarande kommer att vara: 

Per Wahlberg(M), Landstingsstyrelsens ordförande
Hans Hedlund (C), Landstingsstyrelsens vice ordförande
Jacomina Beertema (M), Sjukvårdslandstingsråd
Sverker Ågren(KD), Regionala nämndens ordförande
Yvonne Sundqvist(SJVP), Vice ordförande Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Sven-Åke Vest(FP)
Rolf Andersson(MP)
Elisabeth Strömqvist (S), Oppositionsråd
Anders L Johansson, Landstingsdirektör

Bo Källstrand, Landshövding
Sten-Olov Altin, Länsråd
Eva Carron, Avdelningschef Näringsliv & Samhälle
Daniel Gustafsson, Sektionschef Program och Analys
Hans Wiklund, Informationschef.

 För mer information kontakta Per Wahlberg 070 668 04 40