Jämtlands Läns Landsting

Landstingets ledning flyttar samman

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:27 CET

Det gamla infektionssjukhuset på Kyrkgatan intill Östersunds sjukhus renoveras just nu. Tanken är att landstingets högsta tjänstemannaledning samt politikerna ska flytta in där. Viss annan administration med nära kontakt med politikerna ska också att inrymmas i huset.

Fram tills nu har landstingets politiker och delar av tjänstemannaledningen suttit på Frösön, medan huvuddelen av administrationen funnits inom sjukhusområdet. Våren 2006 sålde landstinget Kanslihuset på Frösön. Då fick man möjligheten att samla landstingets hela ledning på en plats för att uppnå högre effektivitet och förenkla informationsvägar genom ökad närhet mellan politiker, övrig landstingsledning och administratörerna. Möljigheten att arbeta effektivare skulle bli större och tid skulle inte behöva spenderas på att transportera sig mellan centrala Östersund och Frösön.

Flytten handlar dock inte bara om att samla alla på ett ställe. Syftet är också att skapa ett "Ansiktet utåt" mot allmänhet och besökare. Huset vid Kyrkgatan ligger lätt åtkomligt i utkanten av sjukhusområdet. Besökare behöver inte ta sig in på sjukhusområdet eller åka över till Frösön för att träffa landstingets ledning.

Det kommer att byggas en förbindelsegång mellan det nyrenoverade huset längs Kyrkatan och huset bakom - Hus 3 - där den största delen av landstingets administration också i fortsättningen kommer att vara placerad. I gången blir det kafeteria och fikarum - en naturlig träffpunkt mellan husen för alla medarbetare i de bägge husen.

- Det är viktigt att vi kan samla vår administration och politiker på en plats. Vi får enklare att nå varandra internt och kan arbeta lite effektivare. En annan viktig sak är att det blir lättare för allmänheten att nå oss och vi blir tydligare med en representationsbyggnad på ett ställe, säger Karin Strandberg Nöjd, landstingsdirektör.

Ombygganden beräknas kosta 36,8 mkr och vara klar i december 2007, då inflyttning kommer att ske.

För mer information:
Magnus Risselborn, Fastighetsförvaltare, Jämtlands läns landsting, tel 063-14 77 48