Stockholms Läns Landsting

Landstingets månadsbokslut: Höjda skatteintäkter förbättrar prognosen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:09 CET

Stockholms läns landstings koncernresultat för 2006 väntas bli 1 299 miljoner kronor. Prognosen tar dock inte hänsyn till väntade engångsjusteringar för pensioner. Det framgår av landstingets månadsbokslut för oktober 2006.

Prognosen, som pekar på ett något bättre årsresultat än vad som beräknades i förra månadsbokslutet, baseras på att skatteintäkterna vänts bli 1 123 miljoner kronor högre än budgeterat. En annan faktor som bidrar till den positiva prognosen är ett förbättrat finansnetto. Kostnadsökningstakten beräknas bli 5,4 procent. Det kan jämföras med förra årets kostnadsökningstakt som var 4,6 procent.

Landstingskoncernens pensionskostnader kommer att bli högre än vad som hittills har beräknas. Ett nytt pensionsavtal och nya antaganden om livslängd och ränta för med sig ett behov av ökade avsättningar till framtida pensioner. I väntan på de nya beräkningsgrunderna tar månadsbokslutet och prognosen inte hänsyn till förändringarna

Prognosen för hälso- och sjukvården ligger under budget. För Karolinska Universitetssjukhuset pekar prognosen på ett resultat 300 miljoner kronor under budget. För Danderyds sjukhus ligger prognosen 65 miljoner kronor under budget.

Landstingsdirektören har fått i uppdrag att göra en fördjupad analys av varför kostnaderna i hälso- och sjukvården har ökat, och ska lämna förslag på åtgärder som kan motverka den utvecklingen.


Kontakt:
Anders Fridell, presschef, 070-737 42 02