Landstinget i Östergötland

Landstingets resultat för 2006 plus 301 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 17:02 CET

Bra avkastning på pensionsmedel främsta förklaringen

Landstingets resultat för 2006 uppgår till plus 301 miljoner kronor. Resultatet är bättre än det budgeterade överskottet, som var plus 138 miljoner kronor. Det positiva resultatet är inte oväntat utan följer i stort de ekonomiska bedömningar som gjorts under året.

Den huvudsakliga förklaringen till landstingets goda resultat är att förvaltningen av de anställdas pensionsmedel har givit en bra avkastning.

Sammantaget redovisar landstingets produktionsenheter ett negativt resultat på minus 44 miljoner kronor.

Trots det positiva resultatet har landstinget fortfarande ett betydande negativt eget kapital på cirka 1,1 miljarder kronor. En viktig målsättning är därför att successivt återställa kapitalet för att uppnå en god ekonomisk ställning.


Glädjande
– Det är glädjande att landstinget redovisar ett bra ekonomiskt resultat, säger landstingstyrelsen ordförande Marie Morell, (m). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att överskottet inte uppstått i verksamheten, utan beror på en god förräntning av medarbetarnas pensionsmedel. Det är därför viktigt att verksamheten inte expanderar mer än vad landstinget har råd med långsiktigt.

– Det goda ekonomiska resultatet, tillsammans med de resultat som under året redovisats i de öppna jämförelserna, visar att Landstinget i Östergötland ligger väl till i förhållande till övriga landsting, kommenterar landstingsdirektör Åke Rosandher.

– En av de viktigaste utmaningarna är nu att förbättra tillgängligheten inom de områden där vi fortfarande har för långa väntetider till operationer och andra behandlingar


För mer information: landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell (m) tel 013-22 70 49 mobil 070-316 98 00, landstingsdirektör Åke Rosandher tel 013-22 72 76 mobil 070-571 93 74, ekonomidirektör Mikael Borin tel 013-22 73 19 mobil 070-560 39 68.