Stockholms Läns Landsting

Landstingets vårdplatsrapport mottagen (fp)

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:54 CET

Efter att den politiska ledningen har mottagit vårdplatsrapporten ges nu uppdrag att slutföra utredningen, med förslag till åtgärder och prioriteringar, berättar Maria Wallhager (fp).

- Vi har i dag mottagit och fått en dragning av den rapport om vårdplatsbehovet i Stockholms län som bygger på sjukhusens underlag. Den ska nu utvärderas och tjänstemännen får i uppdrag att slutföra vårdplatsutredningen med förslag till åtgärder och hur sjukhusens prioriteringar behöver se ut.

Det säger Maria Wallhager (fp), biträdande finanslandstingsråd.

- När den nya majoriteten tog över såg vi tendenserna och i budgeten för 2007 gavs utrymme som sjukhusen bedömt räcker till cirka 90 nya vårdplatser. Utifrån rapporten och den slutliga vårdplatsutredningen får vi se vad som eventuellt mer behöver göras. Det är ett mycket viktigt underlag när vi i den nya alliansmajoriteten nu ser över behoven och prioriteringarna i framtidens sjukvård, betonar Maria Wallhager (fp).

- Den demografiska utvecklingen kommer att öka trycket på sjukvården. En orsak till överbelastning på sjukhusen är det rapporten visar om vårdplatser. En annan viktig del är om patienterna får rätt hjälp på rätt plats i vården. Många som till slut hamnar på akuterna och kanske måste läggas in på sjukhus, hade kunnat få snabbare behandling tidigare. Därför är det så viktigt med hög tillgänglighet till husläkarmottagningar och en värdig vård för de äldre i geriatriken, påpekar Maria Wallhager (fp).

Fakta om åldersutvecklingen:
Under de kommande tio åren bedöms befolkningen inom Stockholms läns landstings område i åldersgruppen 65-74 år komma att öka med 53 procent. För de små barnen beräknas ökningen till 14 procent. Den totala befolkningsökningen stannar på 1 procent per år.

Mer information från landstinget finns här.
http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=30329