Stockholms Läns Landsting

Landstingsbudget 2006: 2 700 personer i vården får kortare arbetstid [Finansroteln, s]

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:55 CEST

Den enskilt största satsningen som Stockholms läns landsting gör inom personalområdet i nästa års budget riktas mot nattarbetstider. Drygt 50 miljoner kronor avsätts för att möjliggöra en neddragning av arbetstiden för de som jobbar natt. Totalt berörs cirka 2 700 personer - varav ungefär 1 500 inom Kommunals och omkring 1 200 anställda i Vårdförbundets område. Satsningen utgörs av en förkortning av nattarbetstiden med två timmar i veckan för dessa grupper av anställda spridda över hela Stockholms läns landsting.

- Flera undersökningar pekar på att nattarbetstiden är mycket påfrestande för vårdens personal. Som ett led i landstingets satsning på ökad hälsa bland personalen och strävan efter en bättre arbetsmiljö känns det som en självklar satsning att låta våra anställda nattarbetare jobba två timmar mindre i veckan med bibehållen lön, säger Lars Dahlberg (s), personallandstingsråd.

- Dessutom har veckoarbetstiden för nattarbetande inom Vårdförbundets och Kommunals område i Stockholms läns landsting inneburit relativt långa veckor jämfört med andra landsting i Sverige, så sänkningen känns helt rätt, säger Lars Dahlberg (s).

Utöver den specifika satsningen på minskade nattarbetstider fortsätter också arbetet med att ge de anställda ökat inflytande över den egna arbetstiden och en särskild satsning görs för att landstingets chefer ska få en höjd kompetens i arbetslivsfrågor.

För mer information: Pressekreterare Elin Almqvist (s) 070 - 737 41 69