Stockholms Läns Landsting

Landstingsbudget 2006: Även barn ska få rehabilitering

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 11:46 CEST

Idag finns mycket små möjligheter för barn att få rehabilitering och det saknas kunskap kring barns rehabilitering. Det ska nu förändras när Stockholms läns landsting satsar 7 miljoner kronor i nästa års budget på att starta rehabilitering för barn.

- Det är egentligen en självklarhet att även barn behöver rehabilitering när de råkar ut för en skada eller har varit sjuka en längre tid. Det verkar ha funnits någon tanke om att barn rehabiliterar sig själva, men för att kunna komma tillbaka till skolan och ett vanligt liv, behöver de hjälp och stöd precis som alla andra, säger Lena-Maj Anding (mp) rehabiliteringsansvarig i landstinget.

Rehabiliteringsinsatserna för barn gäller barn med hjärnskaderelaterade funktionsnedsättningar efter akut sjukdom eller skada. Det kan handla om infektion, cancer eller trauma.

- Kunskapen idag är dålig när det gäller rehabilitering för barn. Det vill vi ändra på. Därför satsar vi nu sju miljoner kronor för att skapa skolinriktad rehabilitering och för att kunna öka kunskapen i frågan bland vårdpersonal, säger Lena-Maj Anding (mp).

Hjärnskaderelaterade funktionshinder kan debutera flera år efter skadetillfället. Funktionsnedsättningen kan visa sig som problem med minnet och koncentrationen, inlärningssvårigheter, nedsatt språk och social förmåga, beteendeförändringar och motoriska problem. En uppskattning är att ungefär 200 nya barn per år i länet drabbas och behöver rehabilitering.

För mer information, ring gruppledare Lena-Maj Anding (mp) på 070-737 44 27.


Vänliga hälsningar,
Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
08-737 44 26 eller 070-737 44 26
www.mp.se/sll