Stockholms Läns Landsting

Landstingsbudget 2006 – Utrymme för satsningar [Finansroteln, s, v & mp]

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 12:00 CEST

Idag presenterade den politiska majoriteten i Stockholms läns landsting sitt budgetförslag för 2006 och sätter med det punkt för den budgetsanering som pågått under tre år. Budgeten, som går under namnet ”Välfärd, rättvisa och hållbar utveckling”, innehåller en rad satsningar inom såväl sjukvård som kollektivtrafik.


Satsningarna i korthet:
·En nationell vårdgaranti införs redan i november 2005 och resurser avsätts i budgeten för att säkra uppfyllelsen av vårdgarantin
·Cancervården får ett välbehövligt tillskott med särskilda satsningar inom bland annat bröstcancervården, nya läkemedel, robotkirurgi och palliativ vård.
·Åldersgränsen för ungdomsrabatten i SL-trafiken höjs med två år så att den omfattar alla under 20 år. Förändringen innebär att ungdomar mellan 18-20 år får en sänkning av periodkortet med totalt 5760 kr (24 st månadskort för 360 kr istället för 600 kr).
·Avgiften för barnsjukvård tas bort från och med 1 juli.
·Resurserna till barnsjukvården ökas med cirka 45 miljoner kronor.
·Nattarbetstiden inom sjukvården minskas med två timmar per vecka inom hela sjukvården.
·Lönehöjningen för de lägst betalda inom vården tidigareläggs. Lägsta lönen i sjukvården blir nu 15 000 kronor.
·Totalt ökar hälso- och sjukvårdens resurser med 667 miljoner kr.
·Inom SL-trafiken slopas zonsystemet den första maj genom att ett enhetspris på kontantkuponger, om 20 kr oavsett reslängd, införs. För ungdomar och pensionärer blir priset 10 kr.
Några kommentarer om budgeten:
– Nu kan vi konstatera att landstingets ekonomi är i balans. Vi klarat av att hålla oss till budgetramarna alla tre åren vi suttit i majoritet. Därför kan vi idag presentera en offensiv välfärdsinriktad budget med flera viktiga satsningar, säger finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s).

- Vi förstärker barnsjukvården och länets närakuter får ökade resurser för att stärka sina verksamheter med personal som har särskild barnkompetens. Också ätstörningsvården och BUP får mer pengar, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).

– På miljöområdet intensifierar vi arbetet. Vi kommer att prioritera klimatfrågan, bland annat ska vi ha halverat användningen av fossila bränslen till år 2011. Senast 2021 ska de fossila bränslena vara helt borta. Vi ska också gå med i Sveriges Klimatkommuner, säger miljölandstingsrådet Raymond Wigg (mp).

För mer information/tillgång till material:
Pressekreterarna Magnus Ljungkvist (s) 070-737 41 74, Ingrid Falk (v) 070-737 41 16 eller Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26.