Stockholms Läns Landsting

Landstingsbudgeten 2006: Nysatsningar på kvinnor och missbruk (v)

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 10:02 CEST

En av de grupper som särskilt uppmärksammas i budgeten 2006 är missbrukande kvinnor. De problem som kvinnliga missbrukare har ser ofta annorlunda ut än männens. Därför är det viktigt att genusperspektivet får en framträdande plats på alla nivåer inom missbruksvården.
Till den så kallade Ewa-mottagningen vid Rosenlunds sjukhus vänder sig allt fler missbrukande kvinnor med barn. Merparten är alkoholmissbrukare men ett allt större antal mödrar som behandlas med subutex söker hjälp. Mottagningen får därför från nästa år förstärkning med tre miljoner kronor för att möta det ökande behovet och utveckla mor-barnverksamheten.

- Målet är att barnen ska slippa växa upp i familjer med missbruksproblem och givetvis också att förhindra att missbruket förs över till barnen. Därför måste mamman behandlas för sitt missbruk samtidigt som hon får professionell hjälp att knyta an till sitt barn och stärkas i sin mammaroll. Det är också viktigt att utreda huruvida barnen skadats på grund av mammans missbruk, säger Birgitta Sevefjord (v), sjukvårdslandstingsråd.

Cirka 30 procent av patienterna på Hållpunkt – landstingets vårdcentral för hemlösa – är kvinnor. För att stärka vården för dessa kvinnor avsätts ytterligare en miljon med bland annat mer resurser för beroendepsykiatri.

- De hemlösa, missbrukande kvinnorna – som nästan alltid också har psykiska problem - utsätts för ett dubbelt förtryck. För att lyckas fånga upp och motivera dem måste de kunna känna sig trygga när de söker vård och slippa riskera att stöta ihop med en förövare i väntrummet, säger Birgitta Sevefjord.

Ytterligare en nyhet i budgeten är att ett antal sjuksköterskor för specialiserad missbruksvård kommer att finnas vid några av länets vårdcentraler, företrädesvis i södra delen. Besöken i beroendevården i södra länet är 30 procent lägre än i norr, trots att missbruket är mer utbrett på sydsidan.

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v)
Sjukvårdslandstingsråd
Tel. 070 - 737 41 17