Socialdemokraterna i Stockholms län

Landstingsbudgeten: Stockholmarna förlorar 47 miljoner kronor – ineffektiv vård orsaken

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 08:58 CEST

Stockholms läns landsting har hittills i år förlorat 47 miljoner kronor av den statliga kömiljarden. Men Moderaterna kommer inte att se till att situationen förbättras. Det framgår av den sjukvårdsbudget för nästa år som landstingets politiska majoritet fastställer idag.

-         En orsak till de nuvarande köerna är att andelen vård som utförs inom dagkirurgin har sjunkit under senare år. Andelen måste tvärtom öka. Socialdemokraterna har förslagit att ersättningssystemen görs om för att främja en ökad andel dagkirurgi. Men med Moderaternas budget kommer inga åtgärder att vidtas mot vårdköerna och Stockholmarna fortsätta gå miste om pengar från kömiljarden, säger Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S).

-         Skattebetalarnas pengar behöver över lag användas smartare i sjukvården. Men Moderaterna röstar idag ner förslag från Socialdemokraterna om att tillsätta en Effektivitetskommission med deltagande av akademi, näringsliv och utländsk expertis. Kommissionens första arbetsuppgift skulle bli att utforma modeller som gör att landstinget stimulerar en effektivare vård, bland annat genom en ökad andel dagkirurgi, Helene Hellmark Knutsson (S).

Fakta:
-         I april stod 19 694 Stockholmare i vårdkö längre än vårdgarantin.
-         Stockholms läns landsting når inte upp till kömiljardens krav om att minst 70 procent av patienterna får behandling inom 60 dagar.

Presskontakt:
Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se
www.socialdemokraterna.se/stockholm