Landstinget i Värmland

Landstingsdirektörer kräver fler utbildningsplatser för läkare

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 11:31 CET

I en debattartikel i dagens nummer av Dagens Samhälle kräver Tore Olsson från Landstinget i Värmland tillsammans med andra landstingsdirektörer i Mellansverige en utbyggd läkarutbildning.

För att nå regeringens mål om ökad tillgänglighet i vården samt högre kvalitet i forskning och utveckling krävs minst 200 nya utbildningsplatser.

– Läkarbristen är redan i dag ett problem för många landsting och det kommer, om ingenting görs, att förvärras de kommande åren. Vi tvingas ta till hyr- och stafettläkare för att klara tillgängligheten i vården. Det ökar kostnaderna och minskar kontinuiteten i patientbemötandet, säger Tore Olsson, landstingsdirektör för Landstinget i Värmland.

Skillnader i vården

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nyligen visat på stora skillnader i vården mellan olika landsting. Dålig läkarkontinuitet och höga kostnader för hyr- och stafettläkare pekas av Socialstyrelsens generaldirektör ut som några orsaker. Förra året var landstingens samlade kostnader för dessa hela 1,8 miljarder. Bristen på utbildade läkare försvårar också rekryteringen till de fasta tjänsterna.   I artikeln kräver landstingsdirektörerna att antalet läkarutbildningsplatser ökas med minst 200 för att de mål som socialminister Göran Hägglund samt utbildnings- och forskningsminister Tobias Krantz har satt upp ska kunna nås.

Artikeln i sin helhet finns att läsa på Dagens Samhälles debattsida: www.dagenssamhalle.se/debatt