Stockholms Läns Landsting

Landstingsfullmäktige uppmärksammar europeiska handikappåret (mp)

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 11:27 CET

Europeiska handikappåret går mot sitt slut, men arbetet med handikappfrågor fortsätter inom Stockholms läns landsting. För att poängtera vikten av att handikappaspekten tas med i samtliga verksamheter i samhället, inleddes dagens fullmäktige med ett tal av Bengt Lindqvist, tidigare socialminister och en av Sveriges mest kända profiler inom handikappolitiken.

Lindqvist menade att vi måste lära oss att se funktionshindrades verklighet ur ett människorättsperspektiv. Det är dags att i grunden ändra på det synsätt som gör att handikappade ses som annorlunda och främmande. Vi kan varken dölja eller acceptera det av oss själva skapade utanförskapet, menade Bengt Lindqvist. Människor med funktionshinder och deras situation och förutsättningar måste vara med i planeringen av all verksamhet.

I Stockholms läns landsting har under det gångna året fokus satts på just handikappfrågor. Bland annat har SLL avsatt resurser för en samverkansreform mellan landstinget och handikapporganisationerna. Målet med samverkansrådet är att stärka samverkan och ge handikapporganisationerna större möjlighet att påverka politiken.

- Vi måste öka människors möjlighet till självständighet och självbestämmande. Insatserna måste vara lättillgängliga och anpassade efter varje individs behov. Samverkansrådet, som byggs upp i landstinget under nästa år, kommer att förstärka den demokratiska processen, och leda till förbättrade möjligheter för handikappade att påverka den politik som berör dem, säger Lena-Maj Anding (mp), ansvarig för handikappfrågor.

För mer information:
Lena-Maj Anding (mp), gruppledare, 070-737 44 27
Charlotte Pruth, pressekreterare, 070-737 44 26