Landstinget i Östergötland

Landstingssatsning hjälper människor att sluta röka

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 13:19 CEST

Landstinget i Östergötland satsar nu mera på att hjälpa människor att sluta röka och snusa. Personal inom olika vårdkategorier har bjudits in till en tobaksavvänjningsutbildning den 9-10 oktober. I samarbete med Folkhälsoinstitutet anställer landstinget också en särskild resursperson som ska arbeta med att få människor att fimpa för gott.

I dag röker 19 procent av befolkningen, drygt en miljon omänniskor. Omkring 7 000 personer dör varje år i sjukdomar orsakade av rökningen. Rökaren förlorar i genomsnitt 7-8 år av livet och har 5-7 fler år av upplevd ohälsa än icke-rökaren.

Chansen att lyckas vid ett rökstoppsförsök på egen hand, ”nyårslöftet”, är bara omkring två procent. Men chanserna ökar dramatiskt om man får stöd av personal inom hälso- och sjukvården.

Därför satsar Landstinget i Östergötland på utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Personal inom sjukvård, friskvård, tandvård, företagshälsovård och apotek har bjudits in till en utbildning den 9-10 oktober i Linköping. Där får personalen lära sig motiverande samtalsmetodik och hur de kan stödja människor till att sluta röka och snusa. En mindre grupp får en påbyggnadsdag som innebär att de blir särskilt utbildade tobaksavvänjare.

En annan del av satsningarna i samarbete med Folkhälsoinstitutet är att landstinget kommer att ha en särskild resursperson som under ett år ska arbeta med att stimulera rökavvänjningsverksamheten i länet.

– Det är bra att Landstinget i Östergötland nu gör de här satsningarna, säger Barbro Holm Ivarsson som är Folkhälsoinstitutets expert på tobaksavvänjning. Rökavvänjning anses vara en av vårdens mest kostnadseffektiva åtgärder, men det råder tyvärr brist på resurser för det i Sverige i dag.

Satsningarna är en del i det statliga Tobaksuppdraget 2003-2005, som Statens folkhälsoinstitut är ansvarig för.

För mera information kontakta Britt Öster, tobaksansvarig, Folkhälsovetenskapligt Centrum i Linköping tel. 013-22 88 78, mobil 070-683 16 47, eller Barbro Holm Ivarsson, expert på tobaksavvänjning, Statens folkhälsoinstitut, 08-566 136 68, barbro.holm-ivarsson@fhi.se