Landstinget i Östergötland

Landstingsstipendier till operasångerska och östgötsk bondkomiker

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 13:32 CET

[2003-10-28]

Caroline Amnéus, operasångerska, Söderköping och bondkomikern Bernt Fransén, från Linköping är två av Landstinget i Östergötlands kulturstipendiater i år.

Tisdagen den 28 oktober utsågs dessa två och sex andra av landstingsstyrelsen till att ta emot landstingets kultur-, arbets- eller honnörsstipendier för år 2003

Kultur- och utvecklingsstipendium
Landstinget i Östergötland delar i år ut fem kultur- och utvecklingsstipendier. Stipendierna syftar till att främja och stödja kulturyttringar av mångskiftande slag samt stimulera till förnyelse. Stipendierna uppgår till 30 000 kronor vardera.

Kulturstipendiater år 2003 är: Caroline Amnéus, operasångerska, Söderköping, Ingelin Angerborn, författare, Linköping, Krister Collin, fotograf, Göteborg, Maria Nilsson, musiklärare och dirigent, Örebro samt Michael Nilsson, måleri, Linköping,

Arbetsstipendium
Landstinget delar ut ett arbetsstipendium som uppgår till 60 000 kronor. Stipendiet syftar till att ge en kulturarbetare eller konstnär möjlighet att under begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap.

Arbetsstipendiat år 2003 är Michael Wernmarker, måleri, grafik och mureri, Norrköping

Honnörsstipendium
Landstinget delar ut två honnörsstipendier. Stipendierna avser vara landstingets erkänsla till personer som utfört mångårig kulturell verksamhet i länet.

Honnörsstipendiater för år 2003 är Bernth Dahlqvist, träskulptör, Skänninge, samt Bernt Fransén, bondkomiker, Linköping. Honnörsstipendiaterna erhåller ett konstverk.

Stipendierna utdelas i anslutning till landstingsfullmäktige den 26 november 2003.

Kulturstipendierna utdelades första gången år 1966, honnörsstipendierna inrättades år 1975 och arbetsstipendiet år 1991.