Örebro Läns Landsting

Landstingsstyrelsen 14 november: Presskonferens kl 9.00

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2003 11:56 CET

Landstingsstyrelsens extra sammanträde fredag 14 november börjar kl 8.00.

Verksamhetsplan med budget inklusive reduceringsförslag
Styrelsen ska vid sitt möte ta ställning till verksamhetsplan med budget för år 2004, inklusive ett antal reduceringsförslag.

Vid sitt möte ska landstingsstyrelsen också behandla:
Förslag om avgifter för intyg, vaccinationer m m för att harmonisera med andra landsting.
Förslag om generell höjning av tandvårdstaxan.

Pressrepresentanter inbjuds till presskonferens med landstingsstyrelsens ordförande Sören Gunnarsson (s) och landstingsdirektör Bo Anderson direkt efter mötet.

Tid: Fredag 14 november kl 9.00
Plats: Landstingets kansli, Eklundavägen 1, Örebro, gästmatsalen, kv.