Landstinget i Östergötland

Landstingsstyrelsens ledamöter valda på första fullmäktigemötet

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:53 CET

Nya landstingsfullmäktige höll på onsdagen den 1 november ett första möte där ett antal val förrättades för perioden 2006-11-01 till 2010-12-31.

De 101 ledamöterna valde Gunnar Asserhed (fp) till ordförande för landstingsfullmäktige, Inger Persson (m) till förste vice ordförande och Elisabeth Edlund (s) till andre vice ordförande.

Till ledamöter i landstingsstyrelsen valdes Paul Håkansson (s), Marie Morell (m), Irma Görtz (s), Helene Andersson Molina (vl), Anders Senestad (m), Anna Larsson (s), Sven Eric Nilsson (c), Sven Brus (kd), Eiwor Englund (s), Gun Jareblad (fp), Bengt Anzén (m), Marie Lousie Jonander (s), Camilla Ericsson (vl), Ricardo Olivares (v), Sten Krigsman (s), Annelie Lagerbäck (s) samt Fredrik Sjöstrand (m).

Ordförande för landstingsstyrelsen blev Marie Morell (m), förste vice ordförande Sven Eric Nilsson (c), andre vice ordförande Paul Håkansson (s) samt tredje vice ordförande Gun Jareblad (fp).

Ett kompletteringsval skedde i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 2006-11-01 till 2006-12-31; Christian Gustavsson (m) valdes till andre vice ordförande efter Marie Morell (m) som avsagt sig uppdraget.

Den socialdemokratiska gruppen kommer att ha ett nomineringsförfarande under november vilket innebär att andra namn kan bli aktuella efter 2006-12-31.