Stockholms Läns Landsting

Landstingsstyrelsens ordförande anmäls till revisorerna (fp)

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 14:45 CEST

Olov Lindquist, landstingsledamot (fp) begär i ett brev till revisorerna att dessa ska granska landstingsstyrelsen och inte minst dess ordförande, socialdemokraten Ingela Nylund-Watz. Anledningen är länsrättens dom som upphävde landstingets budget för att den var olaglig.

- Revisorerna beviljade inte ansvarsfrihet för den avgående borgerliga majoriteten, för att man hade underskott i bokslutet. Trots att man inte begick nåt brott. Nu ska det bli intressant att se hur de hanterar det faktum att landstingsstyrelsens ordförande bryter mot lagen, säger Lindquist.
- Nylund-Watz och andra ledande personer inom den socialistiska majoriteten har ägnat mycket tid åt att säga till oss på den borgerliga sidan att man inte kan strunta i skatteutjämningen för den är ju bestämd av riksdagen. Kommunallagen är i högsta grad bestämd av riksdagen. Uppenbarligen är Nylund-Watz samvete djupare än vad vi har trott. Vissa lagar går uppenbarligen att bryta emot, avslutar Lindquist.

För mer information: Patrik Silverudd, pressekr (fp), 070-737 42 54

Nedan följer anmälan till revisorerna i sin helhet:

Begäran om granskning av landstingsstyrelsens ordförande
Under de senaste dagarna har det framkommit med all önskvärd tydlighet att landstingets budget är olaglig. Landstingets budget är upphävd och nytt beslut fordras å det snaraste, året är ju snart slut.

Landstingsstyrelsens ordförande verkar stoppa huvudet i sanden och skyller ifrån sig. Dels på den tidigare majoriteten och dels på kommunallagen. Landstingsstyrelsens ordförande måste anses ha det största ansvaret för att landstinget bedriver en i full mening laglig verksamhet och inte fattar olagliga beslut. Tyvärr finns inga sanktionsmöjligheter mot ordföranden och den politiska majoriteten från domstolarnas sida. De kan bryta mot lagen utan att det händer något. Men det vore intressant att se vad landstingets revisorer anser om huruvida landstingsstyrelsen och fullmäktige fattar olagliga beslut.

Jag begär därför att landstingets revisorer granskar länsrättens dom och vilka konsekvenser detta får för landstingsledningen, landstingsstyrelsens ordförande och landstingsstyrelsen. Det är viktigt att lagar, även kommunallagen, följs av landstingsstyrelsens ordförande. Jag begär också att revisorerna hanterar frågan med snabbhet då den nuvarande osäkerheten är direkt skadlig för Stockholms läns landstings trovärdighet, både inför långivare och allmänhet.

Olov Lindquist (fp), landstingsledamot