Stockholms stad

Lane light testas i Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 15:55 CET

Gatu- och fastighetsnämnden fattar idag beslut om att för första gången installera belyst vägmarkering, så kallade Lane lights, i korsningen Drottningholmsvägen-Åkeshovsvägen. Lane lights är lampor som fräses ner i körfältet och tänds samtidigt som signalernas röda sken. På samma sätt sätts lampor dit för fotgängare och som lyser rött när biltrafiken har grönt.

Trafiksäkerheten på Drottningholmsvägen har länge varit ett problem. Många barn passerar gatan på väg till skolan samtidigt som en hel del bilister håller högre hastighet än tillåtet.

Att få ner antalet döda och skadade i trafiken är en av de viktigaste frågorna för mig under de kommande åren, säger Roger Mogert, gatu- och fastighetsborgarråd (s).

Just nu arbetar vi mycket med att utnyttja ny teknik till att förbättra trafiksäkerheten i staden och detta är första gången Lane lights används i Sverige, säger Roger Mogert (s).

Efter att nämnden fattat beslutet påbörjas omedelbart arbetet med att installera tekniken. Både bilister och gångtrafikanter förväntas rätta sig mer efter stoppsignalerna med de nya signalerna. När systemet varit igång i ett år kommer försöket att utvärderas och eventuellt utökas till fler platser i staden.

Gatu- och fastighetsroteln, Lena Niesink, Telefon: 070-47 29 143