Fortum Sverige AB

Lanforslyftet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 09:59 CET

Lanforsens kraftverk genomgår en omfattande uppgradering för att trygga driften de kommande 15 åren. Framförallt byts elutrustning, kontrollutrustning och kylsystem ut. Andra åtgärder är att se över intagsgaller och utrustningen för att ta bort skräp vid intagen.

Lanforsens kraftverk ligger utmed Dalälven nära Älvkarleby. Kraftverket som stod klart 1930, byggdes av Stockholm stad tillsammans med Sandvikens Jernverksaktiebolag, producerar i dagsläget cirka 215 GWh om året.

”Vi gör uppgraderingarna för att trygga driften för den kommande femtonårsperioden. En stor fördel i projektet är att vi inte förlorar någon produktion eftersom Lanforsen har mer installerad effekt än vad som motiveras av vattenföringen. Med andra ord vi förlorar inget på att ställa av en turbin i taget av de totalt fyra”, berättar projektledaren Markus Johnsson

Under mitten av 1990-talen fick kraftverket ett nytt styrsystem, men nu är det åter dags att göra större uppdateringar. Utöver den elektriska utrustningen ser man bland annat över intagen för att bättra ta till vara fallhöjden genom att minska förekomsten av bråte som dämmer upp vattnet. Enligt planen ska alla arbeten vara slutförda före årsskiftet.

För ytterligare information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn 0702-98 41 25

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com