Mötesplats Social Innovation

LANSERING: ABC i social innovation och finansiering

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 08:00 CEST

Idag lanserar Mötesplats Social Innovation en ny fickhandbok, ABC i social innovation och finansiering i digitalt och tryckt format. Få den i handen under vårt seminarium på Almedalen kl.10.00 eller ladda ner redan nu via vår hemsida.

Vad är sociala innovationer och vad är Impact Investing? Varför är det viktigt? Kan olika sektorer samarbeta kring nya former för finansiering? Behövs det nya metoder för att finansiera sociala innovationer? Vi reder ut begreppen och ritar upp kartan.

Fickhandboken ”ABC i social innovation och finansiering” är en unik sammanställning av olika exempel på nya former för att finansiera social innovation och kommer delas ut i samband med vårt seminarium i House of SE under Almedalen, fredag 6 juli kl.10-11 (Ullman PR tält vid Hamnplan). Vi bjuder in till en panel med Tillväxtverket, privata finansiärer och andra experter inom området. ABC i social innovation och finansiering lanseras digitalt samt i tryckt format och är gratis.

Ladda ner ABC i social innovation och finansering via denna länk

 

Mötesplats social innovation samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer. Ett samarbete som man på sikt vill ska leda till konkreta gemensamma projekt, nya hållbara affärsmodeller och att nya produkter och tjänster utvecklas.

Begrepp som social innovation, socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap brukar förklaras som initiativ som syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt.

Att lyfta upp och främja dessa innovativa lösningar blir allt viktigare i ett samhälle som präglas av ansträngd offentlig ekonomi, demografiska förändringar, folkhälsoutmaningar, migration och klimatförändringar.

Mötesplats Social Innovation fokuserar på specifika områden: Hållbar stadsutveckling och hållbara glesa strukturer, Ledarskap, Finansiering och företagens sociala ansvar, CSR.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Mittuniversitetet. Utöver Malmö högskola och Mittuniversitetet finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter PwC, Playing for Change, Coompanion och HSB. Bland övriga intressenter märks Barista, IBM, Region Skåne, Malmö Stad, Skåne Stadsmission, Scandic Hotel, Ovikenbolaget, CSR Factory och Trångsviksbolaget.