Mötesplats Social Innovation

LANSERING: ABC i sociala investeringar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 07:00 CEST

Idag lanseras en ny fickhandbok, ABC i sociala investeringar i samband med vårt seminarium i Almdalen. ABC:n lanseras både i digitalt och tryckt format. Få den i handen under vårt livesända seminarium i Almedalen kl.08 - 10 eller ladda ner den redan nu via vår hemsida.

Fickhandboken ”ABC i sociala investeringar” handlar om sociala investeringar, något som är högaktuellt både i Sverige och många andra länder. Hur gör man sociala investeringar, vad kan man förvänta sig för resultat och finns det bra mätmetoder?

Vi har samlat några erfarenheter inom området, där mycket ännu återstår att göra. Vi hoppas att skriften kan ge bra exempel på aktiviteter, aktörer och resultat. Samtidigt vill vi efterlysa både praktiska erfarenheter och forskning inom området.

ABC i sociala investeringar kommer delas ut i samband med vårt seminarium under Almedalen, tisdag 2 juli kl.08-10 (Wisby Strand Congress & Event). Vi bjuder in till en panel med Tillväxtverket, privata finansiärer och andra experter inom området. ABC i social innovation och finansiering lanseras digitalt samt i tryckt format och är gratis.

Ladda ner ABC i sociala investeringar här

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskapsplattform inom området social innovation och samhällsentreprenörskap. MSI utvecklar, koordinerar och sprider kunskap inom området och samlar aktörer från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor som på olika sätt är intresserade av att aktivt främja social innovation och samhällsentreprenörskap.


MSI bygger på praktisk erfarenhet såväl som från forskning och nätverk. Vi samlar och sprider metoder och best-practise inom området i samverkan med vårt internationella nätverk och vårt forskarnätverk. Vi speglar utåt vad som händer inom området social innovation i Sverige samt delar internationell kunskap nationellt. Vi arbetar tvärsektoriellt med flera olika samverkanspartners och ger råd och rekommendationer kring beslut och åtgärder som främjar utvecklingen av social innovation från lokal till global nivå.

Mötesplats Social Innovation driver en digital nyhetsportal som består av webbplats, facebook och twitter. Här kan intresserade följa omvärldsbevakning inom området och få information om event, forskning, nyheter, publikationer och ”goda exempel” från Sverige och globalt.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Region Skåne, med stöd av Regeringen. Utöver dessa finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter bl.a. PwC, Reach for Change, IKEA Next Generation, Ashoka Skandinavien och Volvo Lastvagnar.