FORES

Lansering: Att bygga rätt infrastruktur – vilken transportinfrastruktur lönar sig och hur bör den finansieras?

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 10:00 CEST

Transportinfrastruktur gör stor nytta för ekonomin. Men investeringarna är ofta dyra och riskfyllda. Med ändliga resurser behöver staten prioritera mellan olika projekt. Vad är det i slutändan som avgör vilken infrastruktur som byggs?

Datum: Tisdag 18 juni 2019

Tid: Kl. 8.30-9.30 (frukostsmörgås serveras från kl.8.00)

Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Forskningen visar att beslutsfattare tar begränsad hänsyn till vilka investeringar som är mest lönsamma. Dessutom är det vanligt med glädjekalkyler, där nyttan överskattas och kostnader underskattas.

– En oberoende part skulle behöva granska beslutsunderlagen för att motverka glädjekalkyler. Dessutom bör beräkningarna riskjusteras: Stora projekt stöter ofta på hinder och klimatomställning, elfordon, självkörande fordon med mera kan göra många projekt mindre relevanta. Infrastruktursatsningar är dyra för skattebetalarna, så högriskprojekt bör bara utföras om de förväntas ge stor nytta, säger Andreas Bergström, programchef på Fores.

I den nya publikationen Att bygga rätt infrastruktur – vilken transportinfrastruktur lönar sig och hur bör den finansieras? diskuterar författarna brister i den nuvarande beslutsprocessen bakom infrastrukturinvesteringar. Alternativa finansieringsmodeller och förändringar i den så kallade diskonteringsräntan föreslås.

Under lanseringen kommer dessa frågor diskuteras i en panel med några av Sveriges främsta experter på infrastruktur. Låt oss veta om du skulle vilja ha en intervju med deltagarna.

Medverkande:

Åsa Hansson, författare av publikationen, docent och lektor i nationalekonomi vid Lunds universitet

Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna

Nils Paul, Näringspolitisk expert för flyg, Transportföretagen

Björn Westerberg, vd, Tågoperatörerna

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores och chef för programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Varmt välkommen!

För frågor om seminariet kontakta Sara Davidsson.

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se