Mötesplats Social Innovation

Lansering: Att mäta sociala effekter: En handbok för sociala investerare

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 07:30 CET


Idag lanseras en svensk handbok i att mäta sociala effekter. Den riktar sig till alla investerare som är intresserade av att kunna uppnå social avkastning på sina investeringar. Detta innefattar olika typer av sociala investerare och finansiärer av samhällsnyttiga verksamheter samt stiftelser, filantroper, kommuner och regioner. Handboken är framtagen av European Venture Philanthropy Association (EVPA) och översatt till svenska i samarbete med Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö högskola, IKARE och Curitas.

Tidigare i år lanserades EVPA:s ”A practical guide to Measuring and Managing Impact”. Idag lanseras  den svenska översättningen i samarbete med Mötesplats Social Innovation, IKARE Ltd och Curitas AB. Den finns i tryckt format likväl som i digitalt format.

Handboken är användbar för såväl nybörjare som funderar på hur man kommer igång med effektmätning, som för mer avancerade investerare som försöker integrera effekttänkandet i sitt dagliga investeringsarbete. I boken presenteras bland annat fem fallstudier som utvecklats av den s.k. Expertgruppen som ingick i EVPA:s effektmätningsinitiativ ”IMI” (Impact Measurement Initiative).

­– Investerare och sociala verksamheter som påstår sig åstadkomma sociala effekter måste också kunna mäta dessa. För att kunna verifiera att deras påståenden är ”sanna”, men framförallt för att använda effektmätnings-processen till att styra sitt arbete mot det övergripande målet: att maximera eller optimera de sociala effekterna, förklarar Lisa Hehenberger, EVPA:s Research Director.

– Resultat- och effektmätning är ett viktigt område för MSI. Vi möter det inte minst i kontakten med kommuner och regioner som inrättar sociala investeringsfonder där frågor som rör effektmätning är högaktuella. Även bland företag, investerare och samhällsentreprenörer är intresset stort, säger Hanna Sigsjö, verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola.

Lanseringen äger rum idag 10 december, på Impact HUB i Stockholm kl.16.00-18.00.

Medverkar gör bland annat Anne Holm Rannaleet, styrelseledamot EVPA och IKARE Ltd; Lisa Hehenberger, EVPA.s Research Director, som har drivit arbetet med originalversionen, Hanna Sigsjö, verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation och Öyvind Sandvold från norska Ferd Sosiale Entreprenörer, som investerat bl.a i Forskerfabrikken – en verksamhet som syftar till att stimulera ett intresse för och vidare studier i naturvetenskap och teknologi hos barn och unga i Norge.

Ladda ner handboken här
Beställ handboken via skrift.samhallsentreprenor@gmail.com

Kontakt för bokning av intervju vid pressmöte i samband med lanseringen:
Rebecca Allen Lamptey, rebecca.lamptey@mah.se, 070-429 1292


Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskapsplattform inom området social innovation och samhällsentreprenörskap. MSI utvecklar, koordinerar och sprider kunskap inom området och samlar aktörer från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor som på olika sätt är intresserade av att aktivt främja social innovation och samhällsentreprenörskap.


MSI bygger på praktisk erfarenhet såväl som från forskning och nätverk. Vi samlar och sprider metoder och best-practise inom området i samverkan med vårt internationella nätverk och vårt forskarnätverk. Vi speglar utåt vad som händer inom området social innovation i Sverige samt delar internationell kunskap nationellt. Vi arbetar tvärsektoriellt med flera olika samverkanspartners och ger råd och rekommendationer kring beslut och åtgärder som främjar utvecklingen av social innovation från lokal till global nivå.

Mötesplats Social Innovation driver en digital nyhetsportal som består av webbplats, facebook och twitter. Här kan intresserade följa omvärldsbevakning inom området och få information om event, forskning, nyheter, publikationer och ”goda exempel” från Sverige och globalt.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Region Skåne, med stöd av Regeringen. Utöver dessa finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter bl.a. PwC, Reach for Change, IKEA Next Generation, Ashoka Skandinavien och Volvo Lastvagnar.