FAO

Lansering av det internationella quinoaåret

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 17:24 CET

FN uppmärksammar ”superföda” från Anderna

Quinoa kan komma att spela en viktig roll i kampen mot hunger, undernäring och fattigdom, sa FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva den 20 februari vid den officiella lanseringen av det internationella quinoaåret.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, Bolivias president Evo Morales och Perus presidentfru Nadine Heredia Alarcón de Humala var några av de som deltog under evenemanget för att uppmärksamma ”superfödan” från Anderna. Quinoa är en näringsrik gröda som är rik på proteiner och mikronäringsämnen.

”Vi har samlats här idag för att uppmärksamma quinoa som en ny viktig beståndsdel i kampen mot hunger och osäker livsmedelsförsörjning” sa Graziano da Silva och hänvisade till grödans höga näringsvärde och goda anpassningsbarhet.


Quinoa är det enda vegetabiliska livsmedel som innehåller alla essentiella aminosyror, spårämnen och vitaminer, som samtidigt kan anpassa sig till många olika ekologiska miljöer och klimat. Quinoa kan även överleva under torrperioder, i jord av sämre kvalité och med hög salthalt samt odlas från havsnivå till 4000 meter ö.h. Dessutom tål den temperaturer från -8 till 38 grader.


När världen nu står inför utmaningen att i ett föränderligt klimat öka produktionen av näringsriktig mat, för att kunna föda en förväntad befolkningsökning, så erbjuder quinoa en alternativ näringskälla för de länder som lider av en osäker livsmedelsförsörjning, sa Graziano da Silva.

Grödan har redan gett hög avkastning i Kenya och Mali, sa FAO:s generaldirektör, och de första studierna indikerar att quinoaproduktion även kan utvecklas i Himalaya, slätterna i norra Indien, Sahel, Jemen och i andra torra regioner runtom i världen.

En gåva från Anderna

“Detta säregna korn har en kulturell förankring och har utgjort en viktig del av människors kost i Anderna i tusentals år.” sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Quinoa förtjänar nu ett globalt erkännande”. 

Generalsekreteraren lyfte fram den viktiga roll quinoa kan komma att ha för hans initiativ för att bekämpa hungern (Zero Hunger Challange), inte enbart på grund av dess näringsvärde utan också för att quinoa till stor del produceras av småskaliga lantbrukare. “Grödan kan infria löftet om förbättrade inkomster, vilket är en central del i initiativet för att bekämpa hungern, sa Ban Ki-moon. 

Ban Ki-moon konstaterade att många länder i Sydamerika gör stora framsteg gällande uppfyllandet av det första Millenniemålet (MDG1) som delvis går ut på att halvera hungern. Framstegen beror inte enbart på en ökad produktion, utan beror också på en reducering av fattigdom och ökad tillgång till näringsriktig mat, såsom quinoa. 

Näst efter potatis hade quinoa näringsmässigt sett störst betydelse för tidiga civilisationer i Colombia och Anderna. Enligt tradition rostas quinoakornen för att sedan göras till mjöl som används till brödbakning. Det kan också kokas, tillsättas i soppor, användas som flingor och pasta och kan även jäsas till öl eller chicha, den traditionella drycken i Anderna.

Idag har quinoa en given plats i gourmetkök och även en roll inom läkemedels- och andra industrisektorer. Odling av quinoa sträcker sig nu utanför den andinska regionen och förutom Bolivia, Peru, Ecuador, Chile, Colombia och Argentina, produceras även quinoa i USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Danmark, Italien, Kenya och Indien.

”Quionan är en uråldrig gåva från det andinska folket” sa president Morales, vilket visar på den viktiga roll som ursprungsbefolkningen haft som väktare för grödan i mer än 7000 år. 


En framtid sådd för tusentals år sedan

Under evenemanget pekade Graziano da Silva på att insatserna för att lyfta fram quinoa är en del av en bredare FAO-strategi för att främja traditionella eller bortglömda grödor. Detta är ett sätt att bekämpa hungern och förespråka sunda kostvanor.

“Det internationella quinoaåret kommer inte endast stimulera utvecklingen av grödan i världen, utan kommer också visa på att de utmaningar som den moderna världen står inför kan lösas genom kunskap från våra förfäder de småskaliga lantbrukarna, som för närvarande är de största producenterna av grödan, sa Graziano da Silva. 

Evenemanget i New York inleder en årslång serie av kulturella, konstnärliga och vetenskapliga aktiviteter som FAO hoppas ska kunna bidra till förbättrade försörjningsmöjligheter för tusentals småskaliga lantbrukare och ökat välmående för konsumenter världen över.  


Ambassadörer

Under en högtidlig ceremoni uppmärksammades Bolivias president Evo Morales och Perus presidentfru Nadine Heredia Alarcón de Humala, vilka utsetts till FAO:s särskilda ambassadörer för det internationella quinoaåret, för sina insatser.

Presidentfrun poängterade quinoans betydelse som ett ”traditionellt och effektivt alternativ för att bekämpa hunger och undernäring”, och betonade de kvinnliga lantbrukarnas viktiga roll i quinoaproduktionen.   

Läs mer: Pressmeddelandet på engelskaFAO Norden