Entreprenörskapsforum

Lansering av Globaliseringsforum den 30 november

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 09:40 CET

Välkommen till lanseringen av Globaliseringsforum – Entreprenörskapsforums nya mötesplats med fokus på globaliseringens effekter på entreprenörskap, mindre företag, innovationer och i förlängningen den regionala och nationella utvecklingen i Sverige.

Entreprenörskapsforum har startat Globaliseringsforum, som en förlängning av arbetet med Globaliseringsrådet. Från såväl beslutsfattare i offentlig sektor som i näringslivet har det efterfrågats en fortsättning på Globaliseringsrådets arbete och arbetssätt, där företrädare för forskning, politik, myndigheter och näringsliv gemensamt diskuterar globaliseringens utmaningar.

Entreprenörskapsforum lanserar därför Globaliseringsforum i samband med ett frukostseminarium den 30 november. Vid seminariet presenteras den första rapporten från Globaliseringsforum, Internationalization Competence and SMEs, av professor Leona Achtenhagen, Jönköping International Business School. Rapporten tar bl. a. upp frågor som kompetensnivån i mindre och medelstora företag avseende utlandsmarknader, varumärkesbyggande och marknadsföringsstrategier.

Rapporten kommenteras av handelsminister Ewa Björling och en introduktion av Globaliseringsforum ges av Ulf Berg, vd, Exportrådet och ordförande i Globaliseringsforums styrgrupp. Moderator för seminariet är Pontus Braunerhjelm, vd, Entreprenörskapsforum och professor, KTH.

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2
Datum: onsdagen den 30 november
Tid: kl. 09.00 – 11.00.
Frukost serveras från 08.30.

För anmälan, frågor och ytterligare information kontakta:
Mikael Jorstig, projektledare
Telefon:070 – 226 00 50
mikael.jorstig@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se