Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Lansering av hemsida om nordisk kolonialism

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 13:14 CET

Projektet "Omvärdering av nordisk kolonialism" som pågått sedan slutet av mars i år ett försök att ompröva de nordiska ländernas kolonialhistoria och söka efter rötterna till några av de hierarkier, olikheter och intolerans, som finns i de nordiska samhällena i dag.

Genom projektet har Nordiska institutet för samtidskonst, NIFCA velat belysa den nordiska kolonialhistorien genom utställningar, workshops, konferenser, hearings och happenings på Island, Grönland, Färöarna och i det samiska området i Finland som har samlat konstnärer, teoretiker, politiker och gräsrotsaktivister från hela världen.

Den nordiska koloniseringen har satt djupa spår i de ursprungliga samhällena med stor förödelse och förtryck som resultat. Även om de nordiska kolonierna är (så gott som) avvecklade idag, är koloniseringen långt ifrån ett avslutat kapitel. Regionen kan nu sägas befinna sig i ett postkolonialt tillstånd. Bland människor i de tidigare kolonierna kan man exempelvis finna frustrationer över att inte ha blivit hörd, förstådd eller respekterad, liksom man finner splittrade känslor i förhållande till de tidigare kolonisatörerna.

NIFCA har samlat resultat från projektet på en hemsida och en DVD. Dessa kommer lanseras vid samtidiga lanseringsmöten i hela Norden den 25 november.

Aura Seikkula
aura.seikkula@nifca.org
+358968643106