Virtual Intelligence VQ AB

Lansering av ny juridisk tjänst som automatiskt ger de dokument du behöver - presskonferens och mingel på Grand Hôtel den 11 november kl 17.00

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 13:19 CET

Med VQ Legal får jurister och andra rådgivare ett helt nytt verktyg för att kunna utföra sitt arbete. Med hjälp av modern teknik har juridisk intelligens byggts in i systemen för att få en automatiserad juridisk tjänst. Användaren fyller i ärendetyp och svarar på ett antal relevanta frågor kring denna ärendetyp. Systemet genererar då de dokument som behövs för det aktuella ärendet, med inmatade uppgifter ifyllda på rätt ställen.

Tidsåtgången för att utarbeta grunddokumenten i dessa ärendetyper minskar därmed drastiskt till bara några minuter samtidigt som hög kvalitet säkerställs. Med hjälp av VQ Legal får rådgivare stöd för att effektivisera sitt arbete, säkerställa kvaliteten och ägna mer tid åt värdeskapande uppgifter.

Vi lanserar nu bolagsrättsliga dokumentpaket i samarbete med Bolagsrätt Sundsvall AB, experter på aktiebolagsrätt. Samliga dokument är upprättade och kvalitetssäkrade av dem och kommer också att löpande uppdateras av dem.

Vi har också inlett ett samarbete med InfoTorg för automatisk inmatning av företagsinformation i dokumenten. Dessutom samarbetar vi med TransLegal för att kunna få samtliga texter översatta till engelska.

VQ Legal ger även möjlighet för kunderna att komplettera med sina egna specialanpassningar och layout på dokumenten. På så sätt ger VQ Legal advokatbyråer och juridiska avdelningar på företag och myndigheter möjlighet att enkelt bygga sina egna mallbankar med kvalitetssäkrade och uppdaterade grunddokument, utan att behöva lägga ner arbete på att själva ta fram och uppdatera dokumenten.

Via ett enkelt frågeformulär gör rådgivaren sina val och får sedan direkt de dokument som behövs för ärendet, med inmatade uppgifter ifyllda på rätt ställen.

Lansering av VQ Legal sker i samband med konferensen VQ Knowledge and Strategy Forum, där strategiska frågor för advokatbyråer och juristavdelningar står i fokus. Se mer information om konferensen här: http://www.vqab.se/our-offering/knowledge-and-strategy-forum-2010.aspx.

VÄLKOMMEN PÅ LANSERINGSVISNING OCH MINGEL PÅ GRAND HOTEL (LOKALEN STOCKHOLM) DEN 11 NOVEMBER KL 17. Det bjuds på vin, snittar och underhållning. Anmäl gärna intresse för konferensen eller lanseringsvisingen via email till info@vqab.se.

Om VQ

Bakom VQ Legal står företaget Virtual Intelligence VQ, som bistår advokatbyråer och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ Legal är grundat av Helena Hallgarn och Ann Björk, två av Skandinaviens mest erfarna jurister på knowledge management-frågor för juristsektorn, med sexton respektive tio års praktisk erfarenhet från arbete på några av Sveriges största advokatbyråer.

För mer information om VQ samt pressbilder, se www.vqab.se eller kontakta gärna VQ direkt:

Helena Hallgarn,                                         Ann Björk
tel 0768-649 224                                       tel 0768-649 225
helena.hallgarn@vqab.se ann.bjork@vqab.se

 

Om Bolagsrätt Sundsvall

Bolagsrätt Sundsvall är experter på aktiebolagsrätt, firmarätt och frågor relaterade till Bolagsverket. Företaget är behjälpliga vid upprättande och granskning av alla typer av handlingar, vid hantering av bolagsrättsliga ärenden och biträder som ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket. För mer information, se www.bolagsratt.se.

Kontaktuppgifter Bolagsrätt Sundsvall:

Anders Larsson
tel 070-211 76 74
anders.larsson@bolagsratt.se

Virtual Intelligence VQ - Strategiska rådgivare för bättre kunskapsutnyttjande, ökad lönsamhet och affärsutveckling