Ariba Inc

Lantmännen får effektivare inköpsprocesser i molnet

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 15:30 CEST

STOCKHOLM, 7 september 2010 – Ariba, Inc. (Nasdaq: ARBA), ledande leverantör av samarbetsbaserade lösningar för företagstransaktioner, meddelar idag att man tecknat ett avtal med Lantmännen, ledande nordisk koncern inom livsmedel, jordbruk och energi. Enligt kontraktet kommer Lantmännen att använda Ariba® Commerce Cloud för att genomdriva effektivare processer från inköp till order och bättre hantera sina leverantörsrelationer inom hela koncernen.

“Med verksamhet och leverantörer spridda över hela EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), är det mycket viktigt att vi har en lösning där vi kan hantera hela inköpsprocessen centralt,” säger Per Hill CPO (Chief Purchasing Officer) på Lantmännen. “Ariba Commerce Cloud ger oss enkel tillgång till verktyg så att vi kan, på ett effektivare sätt än någonsin tidigare, hantera våra order och relationer med viktiga handelspartners.”

Ariba Commerce Cloud är en webbaserad platform för inköp, försäljning och hantering av finansiella transaktioner. Plattfomen ger företag allt de behöver för att skapa enkla kommersiella relationer mellan företag med hjälp av samarbetsverktyg i molnet. Plattformen omfattar det absolut senaste inom teknologiområdet, expertkompetens inom olika inköpskategorier samt tillgång till världens största globala handelsplats för företag; Ariba Network.

Via Ariba Commerce Cloud kommer Lantmännen att använda Ariba Procure-to-Order en del av Aribas marknadsledande Procure-to-Pay-lösning. Ariba Procure-to-Order gör att företag kan automatisera hela orderhanteringsprocessen och sömlöst koppla till olika ERP-system för vidare faktureringshantering.

”Med hjälp av Ariba Procure-to-Order kan vi länka alla vår användare och information via ett flexibelt gränssnitt och få den tydliga information vi behöver för att fatta bästa möjliga affärsbeslut,” tillägger Per Hill.

Lantmännen får också tillgång till Ariba Network, världens största handelsplats, för att bättre hantera sina företagsrelationer. ”Med ett ökande antal leverantörer från hela EMEA, måste vi ha ett kostnadseffektivt sätt att få dem ombord och hantera dem oavsett deras storlek eller var de finns”, säger Hill.

Ariba Network har mer än 300,000 globala företag kopplat till sig och är därmed världens största webbaserade kommersiella handelsplats och att vara med här är det effektivaste sättet för köpare och säljare att hitta varandra, förhandla skapa relationer med varandra och samarbeta.

“Lantmännen har alltid sett på innovation som avgörande för att nå framgång,” säger Henrik Smedberg, Ariba Norden. “Genom att flytta inköp till Ariba Commerce Cloud ligger företaget återigen i framkant och drar nytta av en ny slags lösningar där de kan bedriva effektivare handel och därmed uppnå bättre resultat.”

Om Lantmännen

Lantmännen är en av nordens största koncerner inom livsmedel, jordbruk och energi. Gruppen ägs av  37,000 svenska jordbrukare, har 10 500 anställda, bedriver verksamhet i 18 länder och har en årlig omsättning på 35,1 miljarder kronor.

Om Ariba

Ariba, Inc. är den ledande leverantören av samarbetsbaserade lösningar för kommersiella relationer mellan företag. Ariba kombinerar ledande teknologi för nätbaserade tjänster (SaaS) för att optimera hela affärskedjan med världens största webbaserade community där företag kan hitta andra företag samt förhandla fram överenskommelser och samarbeta med varandra. Dessutom får kunder tillgång till ett globalt nät av partners och experter som kan tillföra resurser inom en rad kompetensområden. Tillsammans ger detta allt ett företag behöver för att bättre kontrollera sina kostnader, minska risk, öka vinst och förbättra kassaflöde och finansiella flöden – allt i molnet. Oavsett om du köper, säljer eller hanterar kassaflöde, så kan det göras mer effektivt i Ariba® Commerce Cloud. Över 300,000 företag, inklusive mer  än 80% av Fortune 500 använder Aribas lösningar för att skapa bättre affärsrelationer mellan företag. Nordiska kunder är bland andra AstraZeneca, Carlsberg, SKF, Pernod Ricard Nordic (Tidigare Vin & Sprit), Skandia, Storebrand, KONE, Walki, Sony Ericsson med flera. För ytterligare information gå till www.ariba.com

eller kontakta:

Helena Liden

JustPR

Tel 0702 65 11 95

Helena.liden@justpr.se

Copyright © 1996 – 2010 Ariba, Inc.

Ariba, Aribas logotyp, AribaLIVE, SupplyWatch, Ariba.com, Ariba.com Network och Ariba Spend Management. Find it. Get it. Keep it. är registrerade varumärken och ägs av Ariba, Inc. Ariba Spend Management, Ariba. This is Spend Management, Ariba Solutions Delivery, Ariba Analysis, Ariba Buyer, Ariba Category Management, Ariba Category Procurement, Ariba Contract Compliance, Ariba Contracts, Ariba Contract Management, Ariba Contract Workbench, Ariba Data Enrichment, Ariba eForms, Ariba Invoice, Ariba Payment, Ariba Sourcing, Ariba Spend Visibility, Ariba Travel och Expense, Ariba Procure-to-Pay, Ariba Workforce, Ariba Supplier Network, Ariba Supplier Connectivity, Ariba Supplier Performance Management, Ariba Content Procurement, Ariba PunchOut, Ariba QuickSource, PO-Flip, Ariba Spend Management Knowledge Base, Ariba Ready, Ariba Supply Lines, Ariba Supply Manager, Ariba LIVE, It’s Time for Spend Management och Supplier Lifecycle Management  är varumärken som ägs av Ariba, Inc. Övriga varumärken eller produktnamn kan vara varumärken som ägs av respektive företag i USA eller i andra länder.

Ariba Safe Harbor - Ansvarspolicy
Safe Harbor yttrande under Private Securities Litigation Reform Act 1995: Samtliga påstående och informationen i detta meddelande gäller Aribas förväntningar, övertygelser, hopp, planer, intentioner eller strategier gällande framtiden och är således förutseende påståenden som innebär viss risk och ovisshet. Alla förutseende påstående i detta meddelande baseras på den information som Ariba har tillgång till vid tidpunkten för detta meddelande och vi åtar oss inte ansvaret att uppdatera något av denna typ av yttranden. Dessa yttranden utgör ingen garanti för framtida prestationer och de faktiska resultaten kan variera från våra nuvarande förväntningar. Faktorer som kan orsaka eller bidra till att Aribas finans- och verksamhetsresultat varierar från nuvarande förväntningar inkluderar, men är inte begränsade till: effekten av den ekonomiska krisen på Aribas verksamhet och finanisella status; försenad utveckling eller leverans av nya versioner av Aribas produkter och tjänster; låg acceptans på marknaden av Aribas existerande eller framtida produkter eller tjänster; oförmåga att fortsätta utveckla konkurrenskraftiga nya produkter och tjänster vid lämplig tidpunkt; introduktion av nya produkter eller tjänster från konkurrerande företag; förmågan att attrahera och behålla kvalificerad personal; svårigheter att införliva  förvärvade företag; långa och oberäkneliga försäljningscykler och uppskjutna beställningar; försämrade ekonomiska förutsättningar inklusive effekten av en lågkonjunktur; oförmåga att kontrollera kostnader; förändringar av företagets prissättning eller kompensationspolicy, märkbara variationer i varukostnader; resultet av och kostnaderna för eventuella framtida regleringar eller rättsliga åtgärder; effekten på våra tillgångar till exempel avbrutna eller förlorade kundkontrakt, samarbetspartners, leverantörer eller resultatet av sådana avtal. Faktorer och risker associerade med dess verksamhet, inklusive en rad faktorer och risker beskrivna enligt ovan, diskuteras i Aribas Form 10-Q registrerade hos SEC den 5 februari, 2010.