Capee Group AB

Lantmännen implementerar Capee Action Station på hela fabrikslinan

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 10:00 CET

Efter att Lantmännen Agroetanol utvärderat sitt pilotprojekt med problemlösningsmjukvaran Capee Action Station har man nu beslutat att implementera den på hela linje A12. Resultatet visar tydliga indikationer på positiva förändringar i den dagliga driften och klara förbättringar i nyckeltalen.

Som föregångare i branschen är Lantmännen Agroetanol alltid på jakt efter nya innovativa lösningar som ger energieffektiv drift med hög kvalitet på etanolen. Ett lyckat exempel är det pilotprojekt som man under hösten genomfört tillsammans med cleantech-företaget Capee Group och deras problemlösningsmjukvara Capee Action Station. Efter utvärderingen står det klart att de höga förväntningarna infriats och att resultaten talar sitt tydliga språk. Därför satsar man nu stort och implementerar mjukvaran fullt ut på hela linje A12.

– Ja piloten blev mycket lyckad. Vi såg ganska snabbt att nyttan ökade i takt med ju fler som använde Capee Action Station. Därför har vi beslutat att börja använda mjukvaran på hela fabrikslinan A12. Vi kommer nu att kunna följa och analysera hela flödet från råvara till färdig etanol. Samtidigt som vi hela tiden kan se hur varje steg påverkar slutresultatet, säger Peter Nimrodsson, Platschef på Lantmännen Agroetanol.

– Våra ingenjörer och skiftledare är redan igång och använder Capee Action Station dagligen. Nästa steg blir att öka användningen ytterligare i skiftöverlämningar, problemlösning och uppstarter. Operatörerna kommer också att vara viktiga i detta arbete. När alla är med kan vi också lära oss mer om fabriken och köra den mer optimalt, säger Håkan Mattsson, Driftschef på Lantmännen Agroetanol.

– Otroligt roligt, det är precis så här som man får ut max av vår mjukvara. Ju mer förankrad och implementerad den är internt ju mer slår det på nyckeltalen. Detta är också ett bevis på att Capee Action Station skapar värde i flera olika processindustrier. Något som vi nu bygger vidare på, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group.

För mer information kontakta:

Peter Nilsson, VD på Capee Group AB
Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com

Lantmännen Agroetanol förädlar spannmål till etanol för drivmedelsmarknaden och proteinprodukter till fodermarknaden. Anläggningen är en av Sveriges största med en kapacitet på cirka 210 miljoner liter etanol och 175 tusen ton proteinfoder per år. Processenergin är biobränslebaserad vilket ger produkterna ett bra energiutbyte och minskade utsläpp av fossil koldioxid.


Capee Group är ett innovativt mjukvaruföretag inom cleantech som arbetar proaktivt och långsiktigt för att göra världens processindustri mer effektiv, lönsam och miljövänlig. Genom den revolutionerande mjukvaran Capee Action Station kan företag inom papper och massa, energiproduktion, biobränsle, kemi, petrokemi, stål, anrikning, livsmedel m fl lösa sina dagliga driftproblem snabbare och löpande maximera sin prestanda.