LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Lantmännen övertar hela ansvaret för Kronfågel Holding

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 12:06 CET

LRF säljer sin kvarvarande andel i Kronfågel Holding till Lantmännen som därmed blir ensamma ägare.

LRF, som fram till den 1 maj 2005 var huvudägare till Kronfågel, säljer nu resterande nio procent i bolaget till Lantmännen. I samband med affären skjuter LRF till 540 miljoner kronor. Med uppgörelsen frånträder LRF allt ekonomiskt ansvar i Kronfågel Holding AB. Den totala kostnaden för LRF inklusive nedskrivningar av aktier och förlagslån uppgår till cirka 700 miljoner kronor.

Enligt den aktieägaröverenskommelse som träffades mellan LRF och Lantmännen den 1 mars 2005 iklädde sig båda parter ett delat ansvar till och med år 2008 för de eventuella förluster som skulle kunna uppstå i det nybildade Kronfågel Holding AB.

– Vi fullföljer nu stämmans uppdrag från 2003 och städar undan de sista resterna av sådana affärsinnehav som inte bör finnas i vår balansräkning. Tack vare starka utfall i våra dotterbolag och en framgångsrik förvaltning av vår börsportfölj är detta möjligt i år, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

– Kronfågel Holding har till följd av sviktande försäljning och export gjort en förlust på 655 miljoner kronor under 2006. Genom den nya uppgörelsen med Lantmännen slipper LRF betala hälften av denna förlust och frånträder fortsatt ekonomiskt ansvar.

– LRF kommer även efter affären att uppvisa ett positivt bokslut för 2006. Vi går nu vidare med en stark balansräkning. Därmed kan LRF fullt ut ägna krafterna åt att förverkliga visionen, säger Lars-Göran Pettersson.

LRFs färdiga bokslut presenteras i samband med LRFs styrelsesammanträde den 14 mars.


Med detta pressmeddelande bifogas ett frågor och svar-dokument som ger fördjupad information om affären.


För ytterligare information, kontakta:
Karl-Gunnar Burman, vd LRF, tel: 070 – 544 54 96
Lars Höök, presschef LRF, tel: 070 – 521 52 07


Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en växande intresse- och näringslivsorganisation för alla som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Många lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är också medlemmar i LRF.

LRFs medlemsantal har ökat tio år i rad och var vid årsskiftet 165 838.

LRF arbetar med visionen: Vi får landet att växa. Visionen innebär att Sveriges gröna näringar år 2010 ska vara ledande när det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.