Capee Group AB

Lantmännen utvärderar sina driftstörningar med Capee Action Station

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 10:00 CET

Lantmännen Agroetanol har gjort en lyckad pilot med cleantech-företaget Capee Groups problemlösningsmjukvara Capee Action Station. Syftet för en av Sveriges största anläggningar för etanolproduktion var att utvärdera om mjukvaran var lösningen för snabbare problemlösning i den dagliga driften. Resultatet visar en stegrande acceptans och användning hos all driftpersonal, med tydliga indikationer på förändringar och förbättringar i nyckeltalen.

Lantmännen Agroetanol förädlar spannmål till etanol för drivmedelsmarknaden och proteinprodukter till fodermarknaden. Anläggningen är en av Sveriges största med en kapacitet på cirka 210 miljoner liter etanol och 175 tusen ton proteinfoder per år. Processenergin är biobränslebaserad vilket ger produkterna ett bra energiutbyte och minskade utsläpp av fossil koldioxid. Som föregångare i branschen är man alltid på jakt efter nya innovativa lösningar som genererar energieffektivitet och klimatnytta. Ett exempel är det pilotprojekt som man precis genomfört tillsammans med cleantech-företaget Capee Group och deras problemlösningsmjukvara Capee Action Station. Förväntningarna var höga men ingen hade kanske väntat sig att så många skulle börja använda mjukvaran omgående i sitt dagliga arbete och att nyckeltalen skulle kunna påverkas så snabbt och så mycket.

– Det stämmer. Vi kunde redan vid de första genomgångarna hittat intressanta samband och orsaker inom viktiga områden. Problemlösning och förankring i driftlagen har effektiviserats betydligt då vi nu kan få en lösning med en gång istället för långa kostsamma utredningar som varit vanligt tidigare. Att vi nu kan ställa alla idéer och invändningar mot faktiska data gör att vi har fått en samsyn kring rotorsaker och val av åtgärder. Detta är också något som har växt och blivit tydligare i takt med vår personals användning av Capee Action Station. Idag använder tex alla våra skiftledare mjukvaran vid sin morgonuppföljning och det har verkligen gett resultat, säger Peter Nimrodsson, Platschef på Lantmännen Agroetanol.

Ingenjörerna har sparat tid, energi och miljö när de haft möjlighet att analysera mer data och hitta bättre lösningar på kortare tid i sina LEAD-projekt:

– Jag har sett många fördelar med pilotprojektet. Vi använder Capee Action Station för att testa om våra idéer håller och för att spara tid vid analyser av olika grundorsaker. Vi har tex tittat på korrelationer och hittat nya intressanta samband mellan förbränningsanläggningen och destilleriet. Det ska vi nu verifiera genom försökskörningar i labskala, vilket kan komma att påverka produktionsstyrningens nyckeltal positivt. Vi har även fått bättre koll på enzymdoseringarna som nu följs upp varje månad. Framförallt har vi en helt annan överblick över anläggningen nu när vi kan skapa egna vyer som visas live och som baseras på fakta, säger Christian Hagelberg, Ingenjör på Lantmännen Agroetanol.

– Piloten har gått fantastiskt bra och det ser riktigt intressant ut inför framtiden. Vi kan redan nu se tydliga indikationer på förändringar och förbättringar i nyckeltalen, säger en nöjd Peter Nilsson, VD på Capee Group.

För mer information kontakta Peter Nilsson, VD på Capee Group AB
Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com

Capee Group är ett innovativt mjukvaruföretag inom cleantech som arbetar proaktivt och långsiktigt för att göra världens processindustri mer effektiv, lönsam och miljövänlig. Genom den revolutionerande mjukvaran Capee Action Station kan företag inom papper och massa, energiproduktion, biobränsle, kemi, petrokemi, stål, anrikning, livsmedel m fl lösa sina dagliga driftproblem snabbare och löpande maximera sin prestanda.